Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Zaproszenie

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Namiestnictwo Zuchowe Hufca ZHP Częstochowa zaprasza gromady zuchowe Chorągwi Śląskiej do udziału w 31 Jesiennym Złazie Zuchowym w dniu 6.10. 2018 w Złotym Potoku.

Po zapoznaniu się z Regulaminem Złazu proszę do dnia 21.09.2018 (mimo, że w Regulaminie jest termin 26.09.2018) na adres mailowy bogdang36@gmail.com  podać wstępnie ilość zuchów, które wezmą udział w Złazie.

Wpłat będzie można dokonać w terminie do 26.09.2018.
Wcześniejsze zgłoszenie zuchów jest potrzebne do załatwienia spraw organizacyjnych.

CZUJ!
hm. Bogdan Giza