Monthly Archives: Październik 2018

WAGGGS zaprasza

WAGGGS zaprasza wędrowniczki i instruktorki do zespołu Advocacy Champions.

Czy kiedykolwiek myślałaś o reprezentowaniu WAGGGS na posiedzeniu ONZ w Nowym Jorku? Teraz masz szansę!

https://zhp.pl/2018/wagggs-zaprasza-wedrowniczki-i-instruktorki-do-zespolu-advocacy-champions/

WAGGGS wprowadza nowy sposób typowania swoich przedstawicielek do różnych inicjatyw i ciał, między innymi działających na najwyższym szczeblu, jak Komisja Statusu Kobiet (Commission on the Status of Women) przy ONZ. Powstanie sieć pod nazwą Advocacy Champions.

Sieć będzie obejmować 10 dziewcząt z całego świata (plus dwie członkinie zapasowe). Członkinie zespołu będą rzeczniczkami i propagatorkami praw dziewcząt na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wśród kryteriów, które powinny spełniać kandydatki, jest wiek 18-30 lat, bardzo dobre opanowanie języka angielskiego, zainteresowanie, by nie powiedzieć pasjonowanie się, problematyką zrównoważonego rozwoju i równouprawnienia kobiet, m.in. na rynku pracy czy w edukacji oraz pogłębiona znajomość programów WAGGGS, takich jak Stop the Violence czy Action on Body Confidence.

Zgłoszenia do 4 listopada. Konieczna jest rekomendacja Komisarki Zagranicznej ZHP, dlatego osoby zainteresowane prosimy o uprzedni kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: https://bit.ly/2yKeMCC

IX Zjazd Chorągwi Śląskiej ZHP

Druhny i Druhowie.
W dniu dzisiejszy odbywa się Zjazd Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Jest to najwyższa władza chorągwi. Jest to czas, w którym kończą kadencję poprzednie władze chorągwiane takie jak Komendant Chorągwi wraz z Komendą, Radę Chorągwi, Komisja Rewizyjna Chorągwi czy Sąd Harcerski Chorągwi.
Delegaci wybrani w poszczególnych Hufcach czy rejonach kilku Hufców, wybierają “nowe” władze na okres kolejnej kadencji czyli okres 4 lat.

Podczas dzisiejszego Zjazdu zostaną przedstawione sprawozdania z  działalności Chorągwi Śląskiej, wszystko to, co działo się w okresie ostatnich 4 lat.
Nowo wybrane władze przedstawią nam swój program rozwoju Chorągwi Śląskiej ZHP na lata następne.

Podczas IX Zjazdu Chorągwi Śląskiej ZHP odwiedzi nas wielu gości – naszych Przyjaciół – zapraszamy Was wszystkich na relację ze Zjazdu relacja z wydarzenia