Bazy Harcerskie Zlot Kalendarium 100-lecia zjazd eBiuro

Zuchmistrzowski „Wehikuł czasu”

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Jesienne warsztaty programowo-metodyczne „Wehikuł czasu” odbyły się w minioną sobotę 24 listopada b.r.  w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Uczestniczyli w nich Zuchmistrzowie z hufców: Beskidzkiego, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Piekary Śląskie, Węgierska Górka, Ziemi Będzińskiej, Ziemi Rybnickiej, Ziemi Tyskiej.

Ta forma działalności Referatu, przeznaczona dla namiestników i kadry gromad zuchowych, ma na celu wymianę doświadczeń, poszerzenie repertuaru zuchowych form pracy, inspirację i integrację.

Tym razem podczas spotkania przeszłość i przyszłość  splatały się ze sobą. Rozmawialiśmy o zuchowej wizji przyszłości, podróżowaliśmy „Elką”, rozwiązywaliśmy quest, spacerowaliśmy parkowymi alejami, a na zakończenie wykonaliśmy świąteczne pop-up kartki. Był to wyjątkowy czas dla nas – Zuchmistrzów Chorągwi Śląskiej.

 

Referat zuchowy dziękuje uczestnikom warsztatów za rozmowy, wszystkie cenne uwagi, spostrzeżenia, opinie oraz stworzenie fantastycznej  atmosfery.  Mamy kolejne pomysły na następne warsztaty, na które już dziś zapraszamy!

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania Komendzie Chorągwi Śląskiej ZHP, Fundacji Park Śląski, pracownikom Hotelu Skaut w Chorzowie.