Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

II ZIMOWY ZLOT ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI ZHP

 • Rozmiar czcionki
 • A+ A-

Organizator: Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP.

Zlot odbędzie się dnia 23 lutego 2019 roku w Piekarach Śląskich – początek imprezy o godz. 11:30 uroczystym apelem. Biuro zlotowe będzie czynne od godz. 10:30.

Organizacja imprezy ma na celu:

 • uczczenie pierwszej rocznicy wprowadzenia relikwii błogosławionego Wincentego Stefana Frelichowskiego – patrona polskich harcerzy do Sanktuarium Piekarskiego;
 • ponowne zawierzenie opiece Najświętszej Marii Panny – Matce Boskiej Piekarskiej Harcerzy i Harcerek z Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego;
 • uczczenie kolejnej edycji Dnia Myśli Braterskiej;
 • podziękowanie za jubileuszowy rok obchodów ZHP 100-lecia na ziemiach śląskich;
 • integrację środowisk harcerskich, tworzących wspólnotę Śląskiej Chorągwi ZHP.

Plan imprezy przewiduje między innymi:

 • uroczysty apel – który będzie elementem wprowadzającym do całości Zlotu;
 • mszę świętą celebrowaną w intencji harcerek i harcerzy Śląskiej Chorągwi ZHP;
 • drugą edycję zuchowego „Turnieju o tarczę Antka Cwaniaka” – impreza o charakterze turnieju sprawnościowego, gdzie poszczególne konkurencje będą w swej treści bezpośrednio lub pośrednio nawiązywały do cech charakteru patrona Zlotu – bł. Wincentego Stefana Frelichowskiego – druha Wicka;
 • „Zimowy Turniej Zastępów” – imprezę skierowaną do harcerzy / harcerzy starszych. Uczestniczące w turnieju zastępy będą musiały pokonać trasę biegu harcerskiego, w trakcie którego wykonają kilkanaście zadań, tematycznie nawiązujących do technik harcerskich, historii patrona Zlotu – bł. Wincentego Stefana Frelichowskiego – druha Wicka oraz historii Piekar Śląskich;
 • konferencję wędrowniczą pod hasłem: „Losy świata przy ciastku i kawie” – uczestnicy konferencji skupią się na problemach świata i naszej małej ojczyzny;
 • uroczysty kominek Referatu Seniora zorganizowany pod hasłem: „Dzień Myśli Braterskiej z dh Wickiem”.

Ramowy plan Zlotu:

10:30 – 11:15 – rejestracja uczestników w Biurze Zlotu na Rajskim Placu w Piekarach Śląskich;

11:15 – 11:30 – ustawienie w szyku apelowym na Rajskim Placu;

11:30 – 11:50 – uroczysty apel rozpoczynający Zlot;

11:50 – 12:00 – przejście do Bazyliki Piekarskiej;

12:00 – 13:15 – msza święta;

13:15 – 13:30 – odprawa Szefów Reprezentacji Hufcowych Chorągwi Śląskiej na Placu Rajskim przy Bazylice;

13:30 – 17:00 – zajęcia programowe w grupach wiekowych z przerwą na ciepły posiłek.

Zgłoszenia / wpisowe.

Zgłoszenia do udziału w Zlocie przyjmowane będą za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w terminie do dnia 15 luty 2019 r.

Każdego uczestnika obowiązuje wpisowe w kwocie 15,00 zł./osoby 5,00 zł./osoby. W ramach w/w odpłatności organizator zapewnia ciepły posiłek, herbatę oraz materiały programowe. Wpisowe (za całość zgłoszonej grupy) należy uiścić przelewem na konto Komendy Chorągwi w terminie do dnia 20 luty 2019 r. – z dopiskiem: „Dodatkowa składka zadaniowa – Zlot”.

W sprawach organizacyjnych należy się kontaktować z członkiem Komendy Chorągwi ds. programowo – wychowawczych

hm. Adamem Malarzem (kontakt telefoniczny dostępny w biurze Chorągwi) lub mailowo na adres biuro@slaska.zhp.pl .