Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Zlot Kadry Programowej Chorągwi Śląskiej ZHP

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

„Służba – nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania”

TERMIN: 2 marca 2019 r.

MIEJSCE: Ośrodek Harcerski w Chorzowie

UCZESTNICY: programowcy, namiestnicy, członkowie zespołów programowych, instruktorzy dla których SŁUŻBA jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania.

W PROGRAMIE ZLOTU MIĘDZY INNYMI:

  • „Służba – nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania” – warsztaty prowadzone przez instruktorów Głównej Kwatery ZHP wraz z elementem służby w DPS PCK w Chorzowie;
  • Omówienie planów imprez programowych Chorągwi, zaplanowanych do realizacji w 2019 roku;
  • Przedstawieniu założeń programu „Cztery Śląskie Skrzydła”;
  • Umożliwienie wymiany doświadczeń programowych poszczególnych środowisk.

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 23 luty 2019 r. Uczestnik Zlotu będzie zobowiązany do uiszczenia wpisowego w kwocie 10,00 zł. na konto Chorągwi. W tytule przelewu należy wpisać: „dodatkowa składka zadaniowa – ZKP”. Szczegóły organizacyjne dot. Zlotu, każdy uczestnik otrzyma na swój adres mailowy. Link do formularza zgłoszeniowego znajdziecie na stronie oraz na FanPage’u Chorągwi.

Link do zgłoszeń: >klik<