Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Elektroniczna deklaracja członkowska i zgoda na przynależność do ZHP

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Od 1 września 2019 roku wchodzą w życie zapisy znowelizowanej Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

Aby ułatwić składanie zgody na przynależność do ZHP i deklaracji członkowskich GK uruchomiła serwis deklaracja.zhp.pl gdzie będzie można w sposób elektroniczny wypełnić i przesłać odpowiednią zgodę.

Jak to działa?

Należy kandydatowi na członka ZHP (16+) lub jego rodzicom/opiekunom prawnym (16-) należy podać:

  • adres do strony deklaracja.zhp.pl 
  • nazwę chorągwi, hufca i pełną nazwą jednostki 
  • służbowy adres e-mail drużynowego/właściwego komendanta (w chmurze Office365 ZHP). 

Podczas wypełniania należy te dane wpisać we wskazanych miejscach. W załączeniu przesyłamy proponowany tekst i szablon z miejscami na uzupełnienie wyżej wskazanych informacji, który drużynowi po uzupełnieniu mogą przekazać rodzicom.

Wypełniony formularz w postaci wiadomości e-mail trafi na adres wypełniającego deklarację/zgodę, adres drużynowego oraz adres służbowy hufca (w domenie *zhp.pl).

Deklarację/zgodę należy “zapisać jako pdf” i przechowywać w sposób elektroniczny w chmurze Office365 ZHP.