Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

SPRAW TO … spotkanie Referatu Zuchowego

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

„W SPRAWnościach jest skryta zuchowa meTOdyka”, pod takim hasłem odbyło się, pierwsze w roku harcerskim 2019/2020, spotkanie kadry zuchowej naszej Chorągwi. Zuchmistrzowie, na co dzień namiestnicy, drużynowi i przyboczni gromad zuchowych, z hufców: Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Ziemi Będzińskiej, Ziemi Tarnogórskiej, Ziemi Tyskiej, zebrali się 6 września b.r. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie i aktywnie uczestniczyli
w przygotowanych i poprowadzonych przez phm. Jakuba Pucelika warsztatach metodycznych. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością szycia, powstały bowiem bawełniane woreczki symbolizujące „worek
z tworzywem”, który powinien powstać w momencie opracowywania przez drużynowego zaplanowanych, do realizacji na zbiórkach, zuchowych sprawności. Podczas ćwiczeń w grupach opracowane zostały cztery sprawności zespołowe, nauczyliśmy się też śpiewać „pirackiej” piosenki
i poznaliśmy układy nowych pląsów. Nie zabrakło najświeższych wieści, promocji zuchowych środowisk, dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Jak zwykle mogliśmy liczyć na wspaniałą atmosferę i współpracę, które pokazały, że tak miło i twórczo spędzony czas mija nieubłaganie szybko.

Spotkanie było również okazją, by członkowie Referatu otrzymali sznury funkcyjne i zostali oficjalnie przyjęci w skład zespołu. Sznury wręczał hm. Adam Malarz członek Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP ds. programowo-wychowawczych.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie i drobny programowo-słodki upominek. Dziękujemy wszystkim za udział w warsztatach i wyrażenie opinii na temat ich organizacji. To bardzo cenne uwagi, które wykorzystamy przy tworzeniu planów następnych spotkań. Słowa podziękowań kierujemy również do Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP i pracowników hotelu „Skaut” za pomoc w organizacji wydarzenia.

Autor: hm. Ewa Miękina