Daily Archives: 02/10/2019

Poszukujemy superbohaterów!

Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP ogłasza nabór do zespołu instruktorskiego Referatu Starszoharcerskiego. Osoby chętne podjąć pracę w w/w zespole proszone są o przesłanie na adres program@slaska.zhp.pl “harcerskiego CV” wraz z krótkim uzasadnieniem co go motywuje do pracy w Referacie.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 5 października br.