Daily Archives: 03/10/2019

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży

Zachęcamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży z klas 0-VIII.

Temat:
Obchody rocznic 100-lecia Powstań Śląskich jako część dziedzictwa historycznego naszego regionu. Poprzez plastyczną wypowiedź zachęcamy młode pokolenia aby uczcić te wydarzenia i pamiętać o patriotyźmie Powstańców Śląskich, dzięki którym Górny Śląsk został przyłączony do Polski.

Cele:
– Wzbogacenie wiedzy historycznej dotyczącej Powstań Śląskich,
– kształtowanie wśród uczniów i młodzieży szacunku do wydarzeń z historii Polski i Śląska,
– umożliwienie przedstawienia indywidualnej interpretacji tematu historycznego w formie plastycznej,
– prezentacja i upowszechnianie twórczości plastycznej.

Warunki uczestnictwa:
– konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas 0-VIII ze szkół województwa śląskiego,
– każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A-4 wykonaną dowolną techniką płaską np. malarstwo, rysunek, grafika, collage,
– prace powinny być wykonane samodzielnie,
– na odwrocie pracy należy nakleić kartę opisową załączoną do regulaminu

Więcej informacji w linku >klik<

HARP (Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego)

Polecamy 2-weekendowe nieodpłatne szkolenie dla drużynowych (16+) w ramach projektu HARP (Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego), przygotowane we współpracy ZHP I Akademii Pedagogiki Specjalnej

12-13.10.2019

-Trening kreatywności z elementami metod twórczego rozwiązywania problemów

-Formy pracy w służbie metody harcerskiej

30.11-01.12.2019

-Dyscyplina w służbie efektywnego (współ)działania

-Komunikacja on-line w organizacji wychowawczej

Dofinansowujemy wyżywienie i zakwaterowanie, dojazd we własnym zakresie. Szkolenia odbywają się w Warszawie.

opinie uczestników: https://zhp.pl/dotacje/harp/?fbclid=IwAR3sooFcQZMHBCZyxDTRufZAAHekinSaIyVVZNrvAxrLgnNvZorECC6NQ6o

więcej o szkoleniu: https://zhp.pl/dotacje/harp/?fbclid=IwAR3sooFcQZMHBCZyxDTRufZAAHekinSaIyVVZNrvAxrLgnNvZorECC6NQ6o