Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

HARP (Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego)

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Polecamy 2-weekendowe nieodpłatne szkolenie dla drużynowych (16+) w ramach projektu HARP (Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego), przygotowane we współpracy ZHP I Akademii Pedagogiki Specjalnej

12-13.10.2019

-Trening kreatywności z elementami metod twórczego rozwiązywania problemów

-Formy pracy w służbie metody harcerskiej

30.11-01.12.2019

-Dyscyplina w służbie efektywnego (współ)działania

-Komunikacja on-line w organizacji wychowawczej

Dofinansowujemy wyżywienie i zakwaterowanie, dojazd we własnym zakresie. Szkolenia odbywają się w Warszawie.

opinie uczestników: https://zhp.pl/dotacje/harp/?fbclid=IwAR3sooFcQZMHBCZyxDTRufZAAHekinSaIyVVZNrvAxrLgnNvZorECC6NQ6o

więcej o szkoleniu: https://zhp.pl/dotacje/harp/?fbclid=IwAR3sooFcQZMHBCZyxDTRufZAAHekinSaIyVVZNrvAxrLgnNvZorECC6NQ6o