Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Zachęcamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży z klas 0-VIII.

Temat:
Obchody rocznic 100-lecia Powstań Śląskich jako część dziedzictwa historycznego naszego regionu. Poprzez plastyczną wypowiedź zachęcamy młode pokolenia aby uczcić te wydarzenia i pamiętać o patriotyźmie Powstańców Śląskich, dzięki którym Górny Śląsk został przyłączony do Polski.

Cele:
– Wzbogacenie wiedzy historycznej dotyczącej Powstań Śląskich,
– kształtowanie wśród uczniów i młodzieży szacunku do wydarzeń z historii Polski i Śląska,
– umożliwienie przedstawienia indywidualnej interpretacji tematu historycznego w formie plastycznej,
– prezentacja i upowszechnianie twórczości plastycznej.

Warunki uczestnictwa:
– konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas 0-VIII ze szkół województwa śląskiego,
– każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A-4 wykonaną dowolną techniką płaską np. malarstwo, rysunek, grafika, collage,
– prace powinny być wykonane samodzielnie,
– na odwrocie pracy należy nakleić kartę opisową załączoną do regulaminu

Więcej informacji w linku >klik<