Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

I WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ KNURÓW 2020

 • Rozmiar czcionki
 • A+ A-

Serdecznie zapraszamy do zgłoszeń na I  WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKIEJ KNURÓW 2020.

Organizacja i patronat artystyczny:

 • Chorągiew Śląska ZHP
 • Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
 • Centrum Kultury w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

Cele festiwalu:

 • Uświadomienie młodzieży potrzeby komunikowania się poprzez wspólne muzykowanie i śpiewanie;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży oraz kultury wspólnego śpiewania;
 • Konfrontacja, wymiana doświadczeń oraz ocena dorobku artystycznego wykonawców;
 • Upowszechnianie artystycznych pieśni i piosenek harcerskich.

Uwagi organizacyjne:

W Festiwalu biorą udział soliści i zespoły ze szkół: podstawowych i średnich oraz placówek wychowania pozaszkolnego typu MDK i OPP.

Szkoła lub placówka zgłasza do udziału nie więcej niż trzy podmioty wykonawcze.

Uczestnicy Festiwalu deklarują udział w jednej z trzech kategorii:

 • Kategoria I: – soliści z akompaniamentem,
 • Kategoria II: – zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne,
 • Kategoria III: – chóry a cappella i chóry z akompaniamentem.

W każdej z kategorii wprowadzono podział na grupy:

szkoły podstawowe kl. I-III
szkoły podstawowe kl. IV-VI
szkoły podstawowe VII-VIII
szkoły średnie

Program występu powinien zawierać jedną dowolną pieśń lub piosenkę o tematyce harcerskiej. Utwór powinien być wykonywany z “żywym” akompaniamentem.

Terminy:

 • 15.02.2020. –ostateczny termin zgłoszeń udziału w festiwalu;
 • 18.02.2020 – powiadomienie uczestników festiwalu o kolejności występów;
  • 20.02.2020. – przesłuchania konkursowe. Termin Koncertu Laureatów zostanie podany w dniu przesłuchań. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.kulturalnyknurow.pl
   1. Miejsce przesłuchań konkursowych
    Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w sali widowiskowej Domu Kultury
    w Knurowie-Szczygłowicach ul. Górnicza 1, Knurów/dojazd autobusem WPK z Gliwic nr 710,
    z Zabrza nr 47/
   2. Tryb zgłoszeń.
    Zgłoszenia uczestników w Festiwalu dokonać należy w terminie do 15.02.2020r.
    a/ przesyłając Kartę Zgłoszenia na adres: Dom Kultury ul. Górnicza 1, 44-193 Knurów
    b/ wysyłając fax pod nr tel. 332-63-84 w.22
    c/ wysyłając maila na adres: sekretariat.dk@centrum-kultury.pl
    Harmonogram występów w dniu przesłuchań zostanie wcześniej podany nauczycielom i instruktorom telefonicznie zgodnie z informacją podaną na zgłoszeniu.

Oceny wykonawców dokona jury powołane przez Organizatora. Werdykt Jury jest nieodwołalny.
Każdy uczestnik ( wykonawca, zespół ) otrzyma w dniu przesłuchania pamiątkowy dyplom.
9. Uwagi techniczno – organizacyjne:
a/przyjazd uczestników/ organizacja transportu odbywa się na koszt instytucji – placówki kierującej,
b/ Organizator zabezpiecza warunki socjalne uczestników, w tym: szatnię, pomieszczenie na rozśpiewanie, pełne nagłośnienie i jego obsługę techniczną.

Uwaga! Kartę zgłoszeniową można pobrać również ze strony www.kulturalnyknurow.pl.