Bazy Harcerskie Zlot zjazd eBiuro

Wspieramy służby

  • Rozmiar czcionki
  • A+ A-

Wspieramy służby medyczne i mundurowe, które w tym trudnym czasie narażają swoje życie i zdrowie, aby nieść chętną pomoc bliźnim.

Pełnoletni członkowie ZHP mogą pełnić służbę w dwóch obszarach: pomoc w opiece nad dziećmi personelu medycznego podczas dyżurów oraz pomoc osobom starszym. Jeśli ktoś z waszego otoczenia znajduję się w takiej sytuacji, skontaktujcie się z nami lub najbliższą komendą hufca.

Pamiętajmy jednak, że pomoc musi być mądra, czyli bezpieczna i przemyślana. Młode osoby, często nie wykazują objawów chorobowych, a są nosicielami, co może wpłynąć negatywnie na kontakt z drugą osobą.
Przeczytajcie więcej na: https://zhp.pl/2020/covid-19-sluzba/

©ZHP / fot. Zuzanna Gałczyńska, Kamil Jasiński, Piotr Rodzoch, Michał Wiraszka