Daily Archives: 14/05/2020

Zbiórka szczepowych

Komendantki, Komendanci Szczepów!
W końcu 2018 roku GK ZHP przyjęła do realizacji w całej naszej Organizacji „Program Wsparcia Szczepów”, wykonując tym samym zalecenie Zjazdu ZHP. Uznano, że szczepy wymagają szczególnego wsparcia oraz doprecyzowania ich pozycji w strukturze ZHP.

Zachęcamy do zgłoszeń na zbiórkę szczepowych, która odbędzie się w trybie zdalnym w poniedziałek 18.05.2020 w godz. 18.00-20.00 w ramach aplikacji Teams.

W ramach spotkania chcielibyśmy poruszyć następujące tematy:
– zapoznanie z treścią Programu Wsparcia Szczepów,
– określenie potrzeb szczepów i ich Komendantów/ Komend,
– wymiana doświadczeń w zakresie umocowania szczepów w strukturze poszczególnych hufców i wsparcia z poziomu hufca.

Link skrócony do zgłoszeń: https://tiny.pl/7t84m

Obraz może zawierać: 2 osoby, tekst