Monthly Archives: Lipiec 2021

Wojewoda Śląski uruchomił infolinię dla rodziców zuchów i harcerzy wypoczywających na terenie Bazy Obozowej Hufca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach. Kontaktować się można pod numerem: 322077077

Większość obozów harcerskich odbywających się na terenie Województwa Śląskiego, na których przebywają obecnie harcerze i zuchy Chorągwi Śląskiej ZHP została ewakuowana z namiotów do budynków, gdzie czekają na poprawę warunków atmosferycznych. Wszyscy są bezpieczni, nikomu nic się nie stało.

O kolejnych zmianach kadry poszczególnych obozów będą informować na bieżąco.

12 lipca po godzinie szesnastej nad powiatem ostródzkim przetoczyła się sporych rozmiarów burza. Na ośrodku harcerskim w miejscowości Wenecja, przebywali również harcerze naszej Chorągwi .

W związku z prognozami oraz zapowiedziami służb, postanowiono na czas ulewy przeprowadzić zajęcia w murowanym budynku, a ostatecznie podjęto decyzję o ewakuacji obozu. Do oceny bezpieczeństwa została skierowana miejscowa Straż Pożarna, a postawa kadry obozu i podjęte działania zostały ocenione jako wzorowe.

Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP wspiera działania podjęte przez kadrę obozu Hufca ZHP Ruda Śląska oraz Hufca ZHP Katowice i w najbliższym czasie odwiedzi harcerzy w Wenecji.

Poznaliśmy bohatera Chorągwi Śląskiej ZHP

Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP serdecznie dziękuje całej kadrze instruktorskiej Chorągwi, która
wzięła udział w głosowaniu – wyborze bohatera dla Chorągwi Śląskiej ZHP. Poszczególne kandydatury
w przeprowadzonym głosowaniu otrzymały następującą liczbę punktów:
• Grażyński Michał – 107 pkt.;
• Harcerki z Ravensbrück – 206 pkt.;
• Bohaterscy Harcerze Września 1939 roku – 324 pkt.;
• Korfanty Wojciech – 182 pkt.;
• Kozielewski Ignacy – 78 pkt.;
• Łowińska – Jordan Wanda – 285 pkt.;
• Religa Zbigniew – 162 pkt.
Tym samy miło jest nam poinformować całą społeczność Chorągwi, że decyzją instruktorów
(przedstawicieli 30 hufców) którzy wzięli udział w głosowaniu, Chorągiew Śląska ZHP, po
przeprowadzeniu kampanii programowej „Bohater dla Chorągwi Śląskiej” przyjmie imię
BOHATERSKICH HARCERZY WRZEŚNIA 1939 ROKU.