Daily Archives: 06/09/2021

Harcerstwo na Śląsku 1919-1921

Kiedy wiosną 1920 roku przyjechał na Górny Śląsk, miał za sobą walkę w Legionach Polskich i służbę w odrodzonym Wojsku Polskim. Skautem był od dawna, zaczynał w 1 Drużynie Lwowskiej w 1911 roku. Impulsem do tego, żeby zgłosił się do działalności plebiscytowej na Śląsku, był osobisty list Wojciecha Korfantego do jego ojca. Korfanty stanowczo prosił, aby do służby plebiscytowej natychmiast stanęli synowie pana Joachima, znanego śląskiego działacza, którego przed laty władze niemieckie zmusiły do opuszczenia rodzinnych stron.

Poznajecie druha oznaczonego na fotografii? To Miłosz Sołtys, który był faktycznym twórcą górnośląskiego harcerstwa – założycielem i pierwszym szefem Harcerskiego Inspektoratu Okręgu Górnego Śląska. To dzięki jego rozsądnym argumentom Korfanty zgodził się na organizację pracy harcerskiej pod bezpośrednią pieczą Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu.

Więcej ciekawostek o twórcach górnośląskiego harcerstwa znajdziecie na wystawie „W powstańczej walce i plebiscytowej służbie. Harcerstwo na Śląsku 1919–1921”, którą do niedzieli możecie oglądać w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie przy Al. Harcerskiej 3. Mobilna wystawa została przygotowana wspólnie przez Chorągiew Łódzką ZHP, Chorągiew Śląską ZHP oraz Wydawnictwo Marron z Łodzi. Przy jej opracowaniu pomogły górnośląskie archiwa i muzea. W ich zbiorach udało się odnaleźć ciekawe fotografie i dokumenty związane z początkami harcerstwa na Śląsku. Wystawa wędruje po trzech województwach: łódzkim, śląskim i opolskim. Na Górny Śląsk zawita ponownie w październiku tego roku.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.