VII Gala Mistrzów Harcerstwa

Za nami VII Gala Mistrzów Harcerstwa Chorągwi Śląskiej ZHP. Uroczystość odbyła się 18 marca 2016 roku w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach (Bogucicach). W uroczystej Gali wzięli udział Instruktorzy oraz władze naszej Chorągwi, Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, przedstawiciele Władz Naczelnych ZHP, włodarze miast oraz wielu innych przyjaciół harcerstwa.

W 11 kategoriach nominowanych było w sumie 49 Instruktorów i Instruktorek, natomiast statuetki otrzymali:

w kategorii „Najlepszy Komendant Hufca”: phm. Elżbieta PYKA
w kategorii „Przedsiębiorczy Skarbnik-Księgowy”: phm. Anna MADEJCZYK
w kategorii „Twórczy programowiec”: hm. Anna MROTEK
w kategorii „Kształceniowiec na 6”: hm. Grażyna WIDERA
w kategorii „Harcerski menager”: hm. Andrzej LICHOTA
w kategorii „Harcerski specjalista”: phm. Robert PRZYBYSŁAWSKI
w kategorii „Złoty senior”: hm Bogusław STANISZ
w kategorii „Ponad granicami”: phm. Anna JAWORSKA
w kategorii „Strażnik prawa”: phm. Leon SUSKI
w kategorii „Bądź widoczny”: pwd. Marek PĘCZAK
w kategorii „Pierwszy wśród najlepszych”: hm. Stanisław JELEŃ oraz hm. Krzysztof WITKOWSKI
Zostało również wręczone Honorowe Wyróżnienie „Niezawodny Przyjaciel – Laska Skautowa” i w tym roku otrzymał je Pan Paweł Silbert, Prezydent Jaworzna.
Jak co roku rozdano także Listy Pochwalne Naczelnika ZHP dla najbardziej wyróżniających się Drużynowych Chorągwi Śląskiej. Wyróżnienia w tym roku otrzymało aż 34 Drużynowych.

Całość Gali Mistrzów Harcerstwa uświetniły występy Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Słoneczni”, który działa w Katowicach od 53 lat.