Gala Mistrzów Harcerstwa jest uroczystością, podczas której wyróżnieni zostają instruktorzy Chorągwi Śląskiej ZHP statuetką „Mistrza Harcerstwa” za miniony rok kalendarzowy.

W tym roku instruktorzy naszej chorągwi zostali nominowani w kategoriach:

 1. 1. Najlepszy Komendant Hufca.
 2. 2. Przedsiębiorczy Skarbnik – Księgowy.
 3. 3. Harcerski Menager.
 4. 4. Twórczy Programowiec – Specjalista.
 5. 5. Kształceniowiec Na 6.
 6. 6. Złoty Senior.
 7. 7. Bratnia Dusza.
 8. 8. Pomocna Dłoń.
 9. 9. Strażnik Prawa.
 10. 10. Bądź widoczny.
 11. 11. Pierwszy wśród najlepszych.

 

W kategorii “Najlepszy Komendant hufca” nominowani zostali instruktorzy pełniący funkcję komendanta hufca.

 • ■ phm. Dominik BARABASZ, Hufiec Ziemi Wodzisławskiej
 • ■ pwd. Mateusz DUDEK, Hufiec Ziemi Myszkowskiej
 • ■ hm. Martyna KOWACKA, Hufiec Ziemi Rybnickiej
 • ■ hm. Marcin RÓŻYCKI, Hufiec Ruda Śląska
 • ■ phm. Michał RZEPKA, Hufiec Chrzanów

W kategorii “Przedsiębiorczy skarbnik-księgowy” nominowani zostali instruktorzy lub członkowie ZHP niebędący instruktorami pełniący funkcję skarbnika hufca lub finansisty hufca.

 • ■ hm. Maria KMIECIK – Skarbnik Hufiec Ziemi Wodzisławskiej
 • ■ pwd. Antonina MIELCAREK – Skarbnik, Hufiec Ziemi Gliwickiej
 • ■ phm. Dawid NEUMAN – Skarbnik, Hufiec Ziemi Tarnogórskiej
 • ■ dh. Monika RACHWAŁ- Skarbnik, Hufiec Dąbrowa Górnicza
 • ■ dh. Ewa WANIEK – Księgowa, Hufiec Ruda Śląska

 

W kategorii “Harcerski Menager” nominowani zostali instruktorzy pełniący funkcję kwatermistrza hufca lub instruktorzy, którzy swoją pracą wnoszą szczególny wkład w rozwój bazy obozowej hufca.

 • ■ dh Bartosz BEKEIRSZ, Komendant HOW Poraj
 • ■ hm. Józef CEGIELSKI – Komendant Ośrodka Harcerskiego “Wilczysko”, Hufiec Beskidzki
 • ■ pwd. Aleksander GRZENIA, Kwatermistrz Hufca, członek Komendy Hufca, Hufiec Ziemi Rybnickiej
 • ■ phm. Maciej ZIMOCH – Zastępca Komendanta Hufca ds. Organizacyjnych, Hufiec Ziemi Zawierciańskiej
 • ■ phm. Michał PIŃCZYŃSKI, Kwatermistrz Chorągwi Śląskiej, Hufiec Ziemi Tarnogórskiej

 

W kategorii “Twórczy programowiec – specjalista” nominowani zostali instruktorzy pełniący funkcję zastępcy komendanta hufca do spraw programowych lub instruktorzy, którzy w szczególny sposób wspierają działania programowe hufca. nominowanymi mogą być instruktorzy pełniący funkcje kierownicze w klubach (zespołach) specjalnościowych, drużynach specjalnościowych, lub instruktorzy, którzy w szczególny sposób wspierają specjalność harcerską w hufcu lub w chorągwi.

 • ■ phm. Betina FŰLLBER – Drużynowa oraz Szefowa Inspektoratu Ratowniczego Chorągwi, Hufiec Siemianowice Śl.
 • ■ pwd. Magdalena KAMIŃSKA – Zastępczyni Komendanta Hufca, Hufiec Węgierska Górka
 • ■ pwd. Alina KUROWSKA – Członek Komendy Hufca ds. Programu, Hufiec Katowice
 • ■ phm. Marta MAZUR – Zastępczyni Komendanta Hufca ds. Programowych, Hufiec Jaworzno
 • ■ phm. Krzysztof POPEK – Członek Zespołu Pilota Chorągwi Śląskiej, Członek Komisji Rewizyjnej Hufca, Hufiec Ziemi Rybnickiej

W kategorii “Kształceniowiec na 6” nominowani zostali członkowie komisji stopni instruktorskich, instruktorzy pełniący funkcję zastępcy komendanta hufca do spraw kształcenia lub instruktorzy, którzy w szczególny sposób wspierają działalność w zakresie kształcenia i pracy z kadrą w hufcu lub w chorągwi

 • ■ hm. Ariana BEJMA – WOŹNICZKA – Zastępczyni Komendanta Hufca, Hufiec Dąbrowa Górnicza
 • ■ hm. Janina LIZIS – Przewodnicząca KSI, Hufiec Ziemi Tarnogórskiej
 • ■ hm. Tomasz RAWSKI – Przewodniczący KSI oraz Komisji Rewizyjnej Hufca, Hufiec Ziemi Gliwickiej
 • ■ phm. Natalia RZEPKA – Drużynowa, Szefowa Zespołu Kadry Kształcącej Hufca, Hufiec Chrzanów
 • ■ hm. Agnieszka WYSZYŃSKA – Szefowa Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej, Hufiec Katowice

 

W kategorii “Złoty Senior” nominowani zostali instruktorzy-seniorzy aktywnie wspierający działalność harcerską.

 • ■ hm. Jolanta GUJA – Członkini Komisji Historycznej, Hufiec Jaworzno
 • ■ hm. Władysław KRISTEN – Przewodniczący Kręgu Seniorów, Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej
 • ■ phm. Jerzy KRZEMIEŃ – Przewodniczący Kręgu Seniora w Czeladzi, Hufiec Ziemi Będzińskiej
 • ■ hm. Matylda SIERKA – członkini Kręgu Seniora „Korzenie”, Hufiec Sosnowiec
 • ■ hm. Krystyna WÓJCICKA – Przewodnicząca Harcerskiego Kręgu Seniorów „Orla Brać”, Hufiec Beskidzki

 

W kategorii “Bratnia Dusza” nominowani zostali instruktorzy, którzy swoim uśmiechem, pogodą ducha, entuzjazmem i pasją zarażają innych

 • ■ hm. Janina BINDA – Wiceprzewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich, Hufiec Czerwionka Leszczyny
 • ■ hm. Teresa CEREMUGA – Szefowa Biura Hufca, Członkini Komisji Rewizyjnej Choragwi, Hufiec Beskidzki
 • ■ hm. Teresa KNURA – Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „Wapienica”, Hufiec Ziemi Rybnickiej
 • ■ hm. Irena KOWALICZEK – Wiceprzewodnicząca Sądu Harcerskiego Hufca oraz Wiceprzewodnicząca Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, Hufiec Beskidzki
 • ■ hm. Iwona ORMAN – Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich, Członkini Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, Hufiec Częstochowa

 

W kategorii “Pomocna Dłoń” nominowani zostali instruktorzy, którzy na co dzień pomagają innym w potrzebie, opiekują się innymi osobami, pomagają innym  w codziennym życiu,  (np. instruktorzy, którzy prowadzą m.in.: rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze), pełnią również swoją stałą służbę poza ZHP.

 • ■ hm. Tadeusz GWÓŹDŹ – Szef Harcerskiego Klubu Podróżnika „Róża Wiatrów”, Hufiec Ziemi Wodzisławskiej
 • ■ hm. Marek LOOZE – Zastępca Komendanta Hufca ds. Programowych i Pracy z Kadrą, Hufiec Czerwionka-Leszczyny
 • ■ hm. Bogusława MIERNIK- Komendant Hufca, Hufiec Ziemi Tyskiej
 • ■ phm. Karol PIELOK – Szef Harcerskiego Zespołu Artystycznego „Na Szlaku”, Komenda Chorągwi
 • ■ phm. Katarzyna WOJACZEK – Instruktor Hufca, Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

 

W kategorii “Strażnik prawa” nominowani zostali instruktorzy pełniący funkcje w komisji rewizyjnej hufca oraz sądzie harcerskim hufca lub chorągwi

 • ■ hm. Janusz BĘDKOWSKI- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca, Hufiec Dąbrowa Górnicza
 • ■ phm. Gabriela GUZ – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca, Hufiec Beskidzki
 • ■ hm. Renata GŁOWACKA – RADKO – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca, Hufiec Jaworzno
 • ■ hm. Adam MALARZ – Szef Zespołu Kadry Kształcącej, Wiceprzewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi, Hufiec Chorzów
 • ■ phm. Izabela SABAJ – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca, Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

 

W kategorii “Bądź widoczny” – nominowanymi mogą być instruktorzy, pełniący funkcje członków zespołów ds. promocji, wizerunku, Internetu lub w inny szczególny sposób pozytywnie promują działalność ZHP.

 • ■ phm. Wojciech GODECKI – Drużynowy i Komendant Związku Drużyn , Hufiec Dąbrowa Górnicza
 • ■ phm. Radosław KAŁUŻA – Drużynowy i Przewodniczący Harcerskiego Klubu Gier, Hufiec Jaworzno
 • ■ hm. Marek MAJEWSKI – Szef Zespołu Promocji i Informacji, Hufiec Czechowice-Dziedzice
 • ■ phm. Marta RADWAŃSKA – członek Zespołu Promocji i Informacji, Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „Drogowskaz”, Hufiec Beskidzki
 • ■ hm. Andrzej ZAWALSKI – Szef Zespołu Wsparcia Informatycznego Chorągwi , Hufiec Sosnowiec

 

W kategorii “Pierwszy wśród najlepszych” nominowani zostali instruktorzy, który szczególny sposób wyróżnili się w powierzonej mu przez ZHP służbie.

 • ■ hm. Elżbieta ABRAMOWICZ – CHACHUŁA – Komendant I Szczepu Harcerskiego, Hufiec Katowice
 • ■ hm. Krystyna CZAPLA – Przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich, Hufiec Ziemi Zawierciańskiej
 • ■ hm. Maria GOJOWCZYK – członkini Komisji Rewizyjnej Hufca, Hufiec Ziemi Tarnogórskiej
 • ■ hm. Mirosław OSIECKI – Przewodniczący Sosnowieckiego Kręgu Seniorów „Zagłębiacy” , Hufiec Sosnowiec
 • ■ hm. Halina PALKA – Przewodnicząca Komisji Historycznej, Hufiec Częstochowa

 

Regulamin tegorocznej VIII Gali Mistrzów Harcerstwa reglamin_gali_mistrzow_harcerstwa_2017