WYNIKI AUDYTU STRON WWW HUFCÓW CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ ZHP

Audyt został zrobiony w oparciu o Regulamin Harcerskiego Internetu
Przyjęty system punktów to 0/0,5/1
Za prawidłowy adres url strony również przyznawany był 1 pkt.
Istniała możliwość uzyskania dodatkowego 1 pkt (ujęte w uwagach).
Za odnośnik do strony Chorągwi przyznawany był dodatkowy 1 pkt (jest dodany w nawiasie i opisany w rubryce).

Audyt służy podniesieniu jakości stron internetowych Hufców.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
hm. Andrzej Zawalski – andrzej.zawalski@slaska.zhp.pl

Aktualny audyt