Święto Wojska Polskiego

9 sierpnia br. przy Pomniku Żołnierza Polskiego w Katowicach odbyły się uroczyste obchody Święta  Wojska Polskiego, które organizowane były przez Prezydenta Miasta Katowice oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Katowicach. Chorągiew Śląską  reprezentowały hm. Aleksandra Lechocka – zastępczyni komendantki chorągwi oraz phm. Anna Miernik – członkini komendy chorągwi.

Zatrzymaj się o 17.00

Druhny i Druhowie!

Serdecznie zapraszamy środowiska harcerskie Śląskiej Chorągwi ZHP do uczczenia kolejnej rocznicy Godziny „W”.

Niech 1 sierpnia 2016 roku, o godzinie 17:00, w każdym harcerskim zakątku zostanie oddana cześć Powstańcom Warszawskim.

Więcej

Konsultacje Systemu Stopni Instruktorskich

Rada Chorągwi Śląskiej oraz Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich serdecznie zaprasza komendantów hufców, osoby odpowiedzialne za pracę z kadrą, członków HKSI oraz ZKK  na konsultacje SYSTEMU STOPNI INSTRUKTORSKICH, które odbędą się w najbliższy wtorek, tj.  14 czerwca br. o godzinie 17.00 w Ośrodku Harcerskim, w Hotelu Skaut w Chorzowie.  Konsultacje odbędą się pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej ZHP – hm. Jolanty Kreczmańskiej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału mailowo na adres: aleksandra.lechocka@zhp.net.pl