Zlot Kadry Programowo – Metodycznej

Przypominamy, że Zlot kadry programowo-metodycznej odbędzie się 5 marca 2016r.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń na warsztaty do dnia 29 lutego włącznie na załączonym do informacji formularzu na adres mailowy biuro@slaska.zhp.pl Przypominamy, że koszt uczestnictwa wynosi 10 zł, wpłaty prosimy dokonywać na konto chorągwi, w tytule: „Zlot kadry programowo-metodycznej”.

Prosimy, by zgłoszenia nie były składane indywidualnie przez potencjalnych uczestników warsztatów lecz przez członka komendy.

Jeszcze raz zaznaczamy, iż spotkanie jest kierowane do namiestników oraz członków hufcowych zespołów programowo-metodycznych, a także przedstawicieli hufców zamierzających podjąć się służby w tym obszarze.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: hm. Patrycja Makarska-Chachaj, tel. 509-87-66-12

 

formularz zgłoszeniowy

Zmiana terminu posiedzenia ChKSI

Druhny i Druhowie! W związku z odbywająca się Harcerską Akcja Zimową na prośbę instruktorów,  planowane posiedzenie Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zostało przeniesione z 23 lutego na 1 marca. Miejsce i godzina spotkań pozostają bez zmian. Przypominamy o konieczności „zapowiedzenia” się na komisję, poprzez wysłanie maila na adres: ksi@slaska.zhp.pl

Styczniowe posiedzenie ChKSI

Druhny i Druhowie, przypominamy, że w miesiącu styczniu Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich spotyka się w dwóch terminach, tj. 12 i 26 stycznia o godzinie 16.30, w siedzibie Komendy Chorągwi. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, prosimy o zgłoszenie swojego przybycia na tydzień przed wysyłając informację na adres: ksi@slaska.zhp.pl .

Zmiana godzin pracy w okresie świątecznym

Informujemy, że w okresie świątecznym Biuro Komendy Chorągwi czynne będzie tylko podczas dyżurów, w godzinach od 10.00 do 14.00, w następujące dni:

28.12.2015r.

29.12.2015r.

30.12.2015r.

04.01.2016r.

05.01.2016r.

W pozostałe dni, tj. 23, 24 oraz 31 grudnia Biuro Komendy Chorągwi będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.