Odbierz swój bon!

Druhny i Druhowie! Na właścicieli kart do Makro Cash and Carry o numerach:
17_98030
17_44581
20_96389
17_45542
17_57897
czekają w biurze chorągwi bony podarunkowe. Zapraszamy po odbiór wraz z kartą, na podstawie której zweryfikujemy szczęśliwych posiadaczy. 

Harcerska Akcja Letnia 2018

Druhny i Druhowie!

Właśnie rozpoczęła się kolejna Harcerska Akcja Letnia. Tak, jak w latach ubiegłych będzie to  największe wydarzenie programowo – organizacyjne przed jakim staną harcerskie komendy. Dodatkowo w tym roku  dużym wyzywaniem  będzie dla nas wyjazd na Zlot ZHP w Gdańsku, w którym z naszej chorągwi weźmie udział blisko 2.300 harcerzy i instruktorów. Naszym największym marzeniem jest, by tegoroczna akcja letnia przebiegła prawidłowo, bezpiecznie –  a nasi podopieczni wrócili z kolonii i obozów bogatsi o zdobytą wiedzę czy też sprawności.

Zgodnie z Komunikatem Naczelniczki ZHP przypominamy o zadaniach i obowiązkach spoczywających na organizatorach a przede wszystkim na komendach chorągwi w zakresie organizacji, zatwierdzania form wypoczynku oraz prawidłowego nadzoru i przekazywania natychmiastowej i wyczerpującej informacji o sytuacjach kryzysowych.

Zadania te wynikają m.in. z:
• Ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity opublikowano w Dz.U. 2016 poz. 1943);
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452);
• Instrukcji Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno–sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami;
• Instrukcji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej (Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 4/2018). Więcej