Komunikat

Poszukujemy chętnych do konsultacji ws. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.Na chętnych czekamy do dnia 25.06.2020 r. Konsultacja musi być wykonana do dnia 10.07.2020 r.

Chętni mogą zgłaszać się do Biura Komendy Chorągwi, e-mail: biuro@slaska.zhp.pl

II Zbiórka Szczepowych

Druhny i Druhowie Komendantki / Komendanci Szczepów!
Za nami pierwsze spotkanie w ramach programu wsparcia szczepów Chorągwi Śląskiej ZHP, dlatego nie zwalniamy tempa i ruszamy z kolejnym spotkaniem szczepowych!
Realizując założenia tego programu oraz wychodząc naprzeciw potrzebom szczepów w naszej chorągwi, pragniemy zaprosić wszystkie Komendantki i Komendantów Szczepów na drugie spotkanie, które odbędzie się w trybie zdalnym 25.06.2020 o godz. 18.00. Planowany czas trwania spotkania to 18:00-20:30Z ramienia chorągwi spotkanie poprowadzi hm. Tomasz Rawski – Koordynator Programu Wsparcia Szczepów w Chorągwi Śląskiej ZHP.
Zgłoszenia przyjmowane są do 24.06 godz. 20.00 za pośrednictwem formularza: https://tiny.pl/7w2qj

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12.06.2020 r. na wieczną wartę odeszła hm. Wanda BIEGESZ, komendantka Hufca ZHP Żory w latach 2003-2007.

Druhna Wanda do końca wypełniła słowa Harcerskiego Przyrzeczenia – była wsparciem kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierała ich rozwój, tworzyła warunki do działania, a przede wszystkim dawała przykład swoją osobistą postawą, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi. 

Najgłębszego współczucia i zrozumienia dla rodziny i przyjaciół.

Źródło: https://zory.zhp.pl/odeszla-na-wieczna-warte/

Konferencja harcmistrzowska

Instruktorski Krąg Akademicki im. Tadeusza Strumiłły oraz Zakład Dydaktyki Ogólnej, Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na międzynarodową konferencję naukowo – metodyczną pt. Harcerstwo jako pedagogia – Prawo (Harcerskie) KONTEKSTY SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNE dnia 20 czerwca 2020 roku (w godzinach od 09.00 do 18.30), w cyfrowych przestrzeniach Wydziału Studiów Edukacyjnych, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.