Zaproszenie na Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego

Skauci Europy z 1. Hufca Śląskiego i 2. Hufca Rybnickiego pragną poinformować i zaprosić przedstawicieli organizacji harcerskich ZHP i ZHR działających na Śląsku na nasz coroczny Dzień Modlitw za naszą Federację, który w tym roku przeżywać będziemy 23 marca u Matki Boskiej Piekarskiej.

Centralnym punktem tego Dnia będzie Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Adama Wodarczyka, w czasie której homilię wygłosi duszpasterz środowisk harcerskich ks. Piotr Larysz.

Pragnieniem ks. bpa Adama Wodarczyka jest krótkie spotkanie – po Mszy świętej, z przedstawicielami naszych organizacji na probostwie Bazyliki Piekarskiej.

Poniżej znajduje się plan Dnia Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego.

Dyskusja instruktorska pt. “Mowa nienawiści. Wolność słowa. Prawo Harcerskie

W ten weekend, tj. 1-3.03.2019 w Katowicach odbędzie się „Szczyt PRO”. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich instruktorów oraz wędrowników Chorągwi Śląskiej ZHP na dyskusję instruktorską pt. „Mowa nienawiści. Wolność słowa. Prawo Harcerskie”, która rozpocznie się o godzinie 21:00 w piątek w SP nr 11 przy ul. Nasypowej 16 w Katowicach.

Więcej

II Zimowy Zlot Chorągwi Śląskiej ZHP

Tegoroczny Zimowy Zlot ChŚ ZHP rozpoczął się uroczystym apelem na Placu Rajskim w Piekarach Śląskich. Brało w nim udział 365 uczestników, w tym zuchy, harcerze, wędrownicy, seniorzy i instruktorzy naszej chorągwi oraz zaproszeni goście – Naczelniczka ZHP, hm. Anna Nowosad oraz II Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, Pan Paweł Słota.

Po apelu wszyscy przeszli do Bazyliki Piekarskiej, aby na mszy świętej
uczcić pierwszą rocznicę wprowadzenia relikwii błogosławionego Wincentego Stefana Frelichowskiego, patrona zlotu oraz polskich harcerzy.

Gdy msza święta – celebrowana w intencji harcerek i harcerzy Śląskiej Chorągwi ZHP zakończyła się odśpiewaniem “Modlitwy Harcerskiej”, uczestnicy w metodycznych grupach wzięli udział w przygotowanych dla nich zajęciach.

Zuchy brały udział w II Turnieju “O tarczę Antka Cwaniaka”. Dwie gromady, czyli GZ „Smoki z Ognistej Doliny” oraz 49 GZ „Szyszkowe Bractwo” współzawodniczyły ze sobą w wielu interesujących grach i ćwiczeniach przygotowanych przez Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej. Zuchy mogły wykazać się umiejętnością pracy w grupie, kreatywnego myślenia, sprawnością fizyczną oraz przestrzeganiem zasad fair play. Po skończonych zabawach obie gromady zdobyły zasłużone, zwycięskie tarcze.

Harcerze mogli rozwinąć swoją sprawność fizyczną na ściance wspinaczkowej oraz podczas ćwiczeń na sali gimnastycznej.

Harcerze Starsi razem z Wędrownikami brali udział w konferencji wędrowniczej: „Losy świata przy ciastku i kawie”, przygotowanej przez Śląski Referat Wędrowniczy.

Na Seniorów czekał uroczysty kominek pod hasłem „Dzień Myśli Braterskiej z dh Wickiem” zorganizowany przez Referat Seniora.

Na naszym FanPage’u na Facebooku znajdziecie zdjęcia ze zlotu: >link<.

Zlot Kadry Programowej Chorągwi Śląskiej ZHP

„Służba – nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania”

TERMIN: 2 marca 2019 r.

MIEJSCE: Ośrodek Harcerski w Chorzowie

UCZESTNICY: programowcy, namiestnicy, członkowie zespołów programowych, instruktorzy dla których SŁUŻBA jest nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania.

W PROGRAMIE ZLOTU MIĘDZY INNYMI:

  • „Służba – nieodłączną zasadą harcerskiego wychowania” – warsztaty prowadzone przez instruktorów Głównej Kwatery ZHP wraz z elementem służby w DPS PCK w Chorzowie;
  • Omówienie planów imprez programowych Chorągwi, zaplanowanych do realizacji w 2019 roku;
  • Przedstawieniu założeń programu „Cztery Śląskie Skrzydła”;
  • Umożliwienie wymiany doświadczeń programowych poszczególnych środowisk.

ZGŁOSZENIA: zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia 23 luty 2019 r. Uczestnik Zlotu będzie zobowiązany do uiszczenia wpisowego w kwocie 10,00 zł. na konto Chorągwi. W tytule przelewu należy wpisać: „dodatkowa składka zadaniowa – ZKP”. Szczegóły organizacyjne dot. Zlotu, każdy uczestnik otrzyma na swój adres mailowy. Link do formularza zgłoszeniowego znajdziecie na stronie oraz na FanPage’u Chorągwi.

Link do zgłoszeń: >klik<