Spotkanie funkcyjnych drużyn i gromad Nieprzetartego Szlaku

Referat Nieprzetartego Chorągwi Śląskiej zapraszamy wszystkich funkcyjnych drużyn i gromad NS z naszej Chorągwi na spotkanie w najbliższą środę tj. 23.05.2018r. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00 i potrwa półtorej godziny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet najnowszych informacji dotyczących 60-lecia Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego oraz będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami z innymi środowiskami. Spotkanie jest dla nas o tyle ważne, że dzięki niemu będziemy mogli lepiej poznać potrzeby każdego środowiska i zwiększyć dostęp do ogólnozwiązkowych informacji i współpracy.

Prosimy o przekazanie informacji lub przypomnienie instruktorom Nieprzetartego Szlaku działającym w Hufcach.

 

Pozdrawiam serdecznie,

pwd. Tatiana Telehojna-Jasińska

Kierowniczka Referatu NS Chorągwi Śląskiej

Nowa propozycja programowa – “Drużyna Niepodległości”!

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Dzień ten należy do najradośniejszych w dziejach narodu polskiego. Na placach i ulicach gromadziły się tłumy ludzi, śpiewając pieśni patriotyczne, wiwatując na widok polskich flag i pierwszych polskich żołnierzy. Spontanicznie usuwano obce symbole, a młodzi ludzie masowo wstępowali do tworzącego się Wojska Polskiego.

Zapraszamy Cię do szczególnego uczczenia obu setnych rocznic, tj. odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego, które przypadają na rok 2018, czyli ustanowiony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rok Harcerstwa. Więcej