Zbiórka na tablicę dla śp. hm. Jana Biłata

 

Przyjaciele, instruktorzy ZHP, żeglarze, współpracownicy

śp. Druha harcmistrza Jana Biłata.

Główna Kwatera ZHP, wspólnie z Fundacją Centrum Wychowania Morskiego ZHP
w Gdyni, Chorągwią Warmińsko-Mazurską ZHP, instruktorską bracią z b. Szkoły Harcerstwa Starszego ZHP „Perkoz” oraz z uczestnikami – instruktorami ZHP „Spotkań po latach”, ogłasza zbiórkę pieniężną na ufundowanie płyty pamiątkowej poświęconej pamięci ś.p. Druha harcmistrza Jana Biłata, długoletniego i zasłużonego instruktora ZHP. Więcej

Wtorkowe wizyty z Betlejemskim Światłem Pokoju

W dniu dzisiejszym druhna hm. Anna Peterko wraz z druhem hm. Andrzejem Lichotą odwiedzili przekazując Betlejemskie Światło Pokoju: pana Lecha Motykę oraz pana Stefana Jantę – Dyrektorów Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie; przedstawicielom Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie; pani Annie Poraj – Prezesowi Fundacji Park Śląski; panu Andrzejowi Sośnierzowi – Posłowi na Sejm RP, Dyrektorowi Górnośląskiego Parku Etnograficznego „Skansen” w Chorzowie; przedstawicielom Śląskiego Banku Żywności; panu Tomaszowi Ignalskiemu – Dyrektorowi Chorzowskiego Centrum Kultury; pani Agnieszce Skrzypczak – przedstawicielce Radia EM oraz pani Halinie Biedzie – Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, Dyrektorowi Muzeum Powstań Śląskich.