Biuro chorągwi pracuję zdalnie

Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP informuje, że zgodnie z zaleceniem Głównej Kwatery ZHP Biuro Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP (łącznie z Referatem Ekonomicznym) zostaje zamknięte od dnia 16.03.2020 (poniedziałek) do 31.03.2020. Instruktorzy i pracownicy Komendy Chorągwi będą pracować zdalnie.

Poszukujemy superbohaterów!

Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP ogłasza nabór do zespołu instruktorskiego Referatu Starszoharcerskiego. Osoby chętne podjąć pracę w w/w zespole proszone są o przesłanie na adres program@slaska.zhp.pl “harcerskiego CV” wraz z krótkim uzasadnieniem co go motywuje do pracy w Referacie.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 5 października br. 

Podharcmistrz Paweł Siennicki odszedł na wieczną wartę.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 26 września 2019r. odszedł na wieczną wartę Druh phm. Paweł Siennicki, wieloletni drużynowy 19 CDH NS „Leśni Ludzie” oraz Kierownik Referatu NS Chorągwi Śląskiej ZHP w latach 2002-2011. Uroczystości pogrzebowe śp. Druha Pawła odbędą się 30.09.2019r. o godz.12.00, na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów…