WAGGGS zaprasza

WAGGGS zaprasza wędrowniczki i instruktorki do zespołu Advocacy Champions.

Czy kiedykolwiek myślałaś o reprezentowaniu WAGGGS na posiedzeniu ONZ w Nowym Jorku? Teraz masz szansę!

https://zhp.pl/2018/wagggs-zaprasza-wedrowniczki-i-instruktorki-do-zespolu-advocacy-champions/

WAGGGS wprowadza nowy sposób typowania swoich przedstawicielek do różnych inicjatyw i ciał, między innymi działających na najwyższym szczeblu, jak Komisja Statusu Kobiet (Commission on the Status of Women) przy ONZ. Powstanie sieć pod nazwą Advocacy Champions.

Sieć będzie obejmować 10 dziewcząt z całego świata (plus dwie członkinie zapasowe). Członkinie zespołu będą rzeczniczkami i propagatorkami praw dziewcząt na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wśród kryteriów, które powinny spełniać kandydatki, jest wiek 18-30 lat, bardzo dobre opanowanie języka angielskiego, zainteresowanie, by nie powiedzieć pasjonowanie się, problematyką zrównoważonego rozwoju i równouprawnienia kobiet, m.in. na rynku pracy czy w edukacji oraz pogłębiona znajomość programów WAGGGS, takich jak Stop the Violence czy Action on Body Confidence.

Zgłoszenia do 4 listopada. Konieczna jest rekomendacja Komisarki Zagranicznej ZHP, dlatego osoby zainteresowane prosimy o uprzedni kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: https://bit.ly/2yKeMCC