Ważny komunikat

Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP w Katowicach informuje, że podczas organizowanego przez nas w terminie od 25 sierpnia do 1 września rejsu z Kołobrzegu na Bornholm, w dniu 31 sierpnia, przy wyjściu z portu Svaneke, w trakcie wypływania, przy bardzo trudnych warunkach pogodowych (wiatr 7 B, stan morza 4 do 5) jeden z trzech jachtów uczestniczących w rejsie wpłynął na skały. Obecni na pokładzie uczestnicy i załoga zostali natychmiast podjęci przez inną jednostkę . Nikt z uczestników ani z załogi nie odniósł obrażeń. Wszyscy uczestnicy powrócili już Polski.

Niestety, w wyniku tego zdarzenia jacht zatonął.

O zdarzeniu powiadomione zostały odnośne służby morskie oraz ubezpieczyciel. Zarówno jacht, jak i uczestnicy rejsu byli ubezpieczeni. Rejs był wypoczynkiem letnim zgłoszonym i zatwierdzonym w kuratorium oświaty. Kadra rejsu to doświadczeni żeglarsko instruktorzy. W rejsie brały udział 33 osoby.

Obecnie trwają wewnętrzne procedury wyjaśniające zaistniałą sytuację.

W razie dodatkowych pytań informacji udziela hm. Anna Peterko – Komendantka Chorągwi, tel. 601 486 670, komendant@slaska.zhp.pl

Program konferencji na temat 35 lecia Pomnika Harcerek i Harcerzy

Scenariusz konferencji „Nasza droga do Pomnika”
Data: 3 wrzesień 2018 rok
Nazwa: 35-lecie Harcerskiego Pomnika na Katowickim Rynku
Miejsce konferencji: Muzeum Śląskie w Katowicach

 

1130 – uruchomienie biura konferencji

1200 – rozpoczęcie konferencji, powitanie Uczestników i Gości  konferencji przez Komendantkę Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Annę Peterko

Referaty tematyczne:

  –  „Harcerstwo na Górnym Śląsku i zagłębiu Dąbrowskim – wybrane problemy” – prof. UŚ dr hab. Zygmunt Wózniczka

„Długa droga do Pomnika” – prof. zw. dr hab. Krystyna Heska –
Kwaśniewicz

1340  –  1400  przerwa kawowa

 

Referaty tematyczne:

–   „Wszystko zaczęło się 35 lat temu” hm Krzysztof Witkowski

–    „Pomniki oczami instruktorów Chorągwi Katowickiej” 
hm. Mieczysław Brańka

1500  –  zakończenie konferencji
1515  –  Przejście pod Pomnik na Katowickim Rynku
1600  – Uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem

Zdobądźcie tytuł Drużyny Niepodległości!

 

Zrealizuj wraz z jednostką zadania z propozycji programowej i zdobądźcie tytuł Drużyny Niepodległości!

Rok 2018 to między innymi setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji masz możliwość uczcić historię swojej ojczyzny i zdobyć wraz z jednostką wyjątkowy tytuł Drużyny Niepodległości.

Nowa propozycja programowa zainspiruje Cię do realizacji w drużynie/gromadzie programu, który rozbudzi ciekawość otaczającego świata, umocni postawy patriotyczne, podniesie świadomość obywatelską oraz uświadomi potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach walczących o wolną, niepodległą Ojczyznę i umocni szacunek do symboli i tradycji narodowych.

Ponadto dzięki realizacji propozycji członkowie Twojej drużyny/gromady poszerzą wiedzę dotyczącą historii odzyskania niepodległości przez Polskę, historii Związku Harcerstwa Polskiego, a także twórczo zaangażują się w życie Waszej społeczności lokalnej oraz naszej organizacji. Jednak przede wszystkim będzie to radosne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia istnienia Związku Harcerstwa Polskiego.

Zostańcie Drużyną Niepodległości!

 

WIĘCEJ INFORMACJI