Komentarz do planu kont finansowych znajdziesz tutaj

KALENDARZ FINANSOWY NA ROK 2018 znajdziesz tutaj  lub poniżej:

Zadania do wykonania w styczniu 2018

 • rozliczenie miesięczne 04-08.01.2018,
 • potwierdzenia sald na 31 grudnia (potwierdzenie sald rozrachunków, potwierdzenie sald do do kont bankowych), protokół kasy, protokoły przerobu środków trwałych w budowie,
 • pisma o przeksięgowanie wpłat przyjętych w 2017, a dotyczących roku 2018,
 • uzupełnienia braków w dokumentacji za rok 2017,
 • do 15.01 – deklaracja na podatek rolny, leśny,
 • do 15.01 – deklaracja podatek od nieruchomości,
 • sprawdzić ubezpieczenia (majątek, oc, pogotowie kasowe itp.) – kopia do KCh,
 • do końca miesiąca sprawozdania z otrzymanych dotacji za poprzedni rok (do Dh. Agnieszki Gramza – agnieszka.gramza@slaska.zhp.pl,
 • uchwały w sprawie dobrowolnej składki członkowskiej zadaniowej (kopia uchwały do KCh),
 • uchwała w sprawie pogotowia kasowego (kopia uchwały do KCh),
 • kserokopie kart wzorów podpisów do KCh – jeśli była zmiana,
 • do 15.01.2018 deklaracja UFG za XII.

Zadania do wykonania w lutym 2018

 • rozliczenie miesięczne 05-09.02.2018,
 • do końca miesiąca sprawozdanie merytoryczne za rok 2017,
 • sprawozdanie SOF-1, SOF-5,
 • do 15.02.2018 deklaracja UFG za I.

Zadania do wykonania w marcu 2018

 • rozliczenie miesięczne 05-09.03.2018,
 • wykonanie budżetu za I kw. i ewentualne korekty (przyjęta uchwała do KCh),
 • rozliczenie zimowisk zgodnie z ustalonym terminem,
 • do 25.03.2018 składki za I kwartał na konto składkowe KCh,
 • do 15.03.2018 deklaracja UFG za II.

Zadania do wykonania w kwietniu 2018

 • rozliczenie miesięczne 03-10.04.2018,
 • wniosek do WFOŚiGW wg. odrębnych zasad,
 • do 15.04.2018 deklaracja UFG za III.

Zadania do wykonania w maju 2018

 • rozliczenie miesięczne 07-11.05.2018,
 • 15.05.2018 deklaracja UFG za IV.

Zadania do wykonania w czerwcu 2018

 • rozliczenie miesięczne 04-08.06.2018,
 • do 25.06.2018 składki za II kwartał na konto składkowe KCh,
 • do 15.06.2018 deklaracja UFG za V.

Zadania do wykonania w lipcu 2018

 • rozliczenie miesięczne 09-14.07.2018, wykonanie budżetu za II kw. i ewentualne korekty (przyjęta uchwała do KCh),
 • rozliczenie finansowe obozów zgodnie z ustalonym terminem,
 • do 15.07.2018 deklaracja UFG za VI.

Zadania do wykonania w sierpniu 2018

 • rozliczenie miesięczne 06-10.08.2018,
 • do 15.08.2018 deklaracja UFG za VII.

Zadania do wykonania we wrześniu 2018

 • rozliczenie miesięczne 03-08.09.2018,
 • przyjęcie budżetu hufca na rok następny,
 • ostateczne rozliczenie obozów wraz z WFOŚiGW,
 • do 25.09.2018 składki za III kwartał na konto składkowe KCh,
 • do 15.09.2018 deklaracja UFG za VIII.

Zadania do wykonania w październiku 2018

 • rozliczenie miesięczne 08-12.10.2018,
 • wykonanie budżetu za III kw. I ewentualne korekty (przyjęta uchwała do KCh),
 • do 15.10.2018 deklaracja UFG za IX.

Zadania do wykonania w listopadzie 2018

 • rozliczenie miesięczne 05-09.11.2018,
 • do 15.11.2018 deklaracja UFG za X.

Zadania do wykonania w grudniu 2018

 • rozliczenie miesięczne 03-07.12.2018,
 • do 25.12.2018 składki za IV kwartał na konto składkowe KCh,
 • doprowadzić do wykonania składek organizacyjnych w 100%,
 • uporządkować salda związane z 1%, wydać 1% za poprzednie lata,
 • zlikwidować salda wszystkich kont rozrachunkowych (200,201,231,232,248 oraz możliwe salda 243, 245) salda wszystkich kont rozrachunkowych winny wynosić ZERO, gdy saldo  pozostaje, konieczne jest jego potwierdzenie na specjalnym druku,
 • uregulować wszystkie rachunki dotyczące roku 2018 zarówno w obrocie gotówkowym jak i bezgotówkowym (wszystkie rachunki i delegacje z roku 2018 muszą być zaliczone w koszty tego roku),
 • przeanalizować stan materiałów odpłatnych, zlikwidować zbędne zapasy materiałów oraz w przypadku materiałów w przerobie sporządzić protokoły 310,
 • stan kasy Hufca na koniec roku musi wynosić ZERO należy wiec tak odprowadzić saldo z kasy do banku, aby zostało zarachowane na konto bankowe w roku 2018. Napisać protokół o stanie kas wszystkich rachunków nie tylko konta podstawowego,
 • uzupełnić usterki z miesięcznych sprawozdań finansowych Hufców,
 • bilansujemy obroty VAT. Sprawdzamy, czy kwoty odpłatności za obóz odpowiadają kwocie wystawionych faktur zewnętrznych i wewnętrznych. Następnie czy wszystkie przychody minus składki i darowizny ujęte zostały   w fakturach wewnętrznych,
 • do 15.12.2018 deklaracja UFG za XI.

 

Umowy zlecenie – zgłoszenie na 7 dni przed rozpoczęciem pracy w wersji elektronicznej na maila: sabina.pawelczyk@slaska.zhp.pl, oryginał umowy do końca miesiąca wraz z podatkiem i należnymi składkami

 

Sprawozdanie finansowe Chorągwi Śląskiej ZHP łącznie z Ośrodkiem Harcerskim w Chorzowie za rok 2016 po audycie.