ROK 2015
—————————————-

BŚP w Wiedniu
II Seminarium Władz Chorągwi Śląskiej ZHP
Konferencja Harcmistrzowska “Służba”
Zbiórka Komendantów, Skarbników oraz osób odpowiedzialnych w Hufcach za korzystanie ze środowiska
Harcerska Impreza Plenerowa 2016
Konsultacje Systemu Stopni Instruktorskich
Festiwal Kultury Zuchowej “Wesołek” 2016
Zbiórka Komendantów, Skarbników i Przewodniczących KR Hufców oraz osób odpowiedzialnych za media
VII Gala Mistrzów Harcerstwa
Seminarium dla Komend Hufców Chorągwi Śląskiej ZHP
Warsztaty “Lider+”, moduł I
Seminarium Komisji Rewizyjnych Chorągwi Śląskiej ZHP

 

—————–
rok 2015