Kampania programowa

Druhno Drużynowa – Druhu Drużynowy.

Zapraszamy Ciebie i twoją gromadę / drużynę do udziału w kampanii programowej Chorągwi pod nazwą „CZTERY ŚLĄSKIE SKRZYDŁA”.

Program kampanii ma na celu:

• podkreślenie ważności Powstań Śląskich dla przyłączenia Śląska do odrodzonej Rzeczpospolitej;

• pokazanie ludzi i miejsc ważnych dla historii Powstań Śląskich;

• demonstrację przywiązania do tradycji naszej małej ojczyzny, na którą składają się ziemie Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia;

• ukazanie różnorodności i bogactwa tej ziemi oraz jej mieszkańców, a zarazem pokazanie naszych możliwości, dzięki którym możemy kształtować jej teraźniejszość i przyszłość.

W załączonym pliku znajdziesz założenia organizacyjne kampanii oraz propozycje przykładowego programu do realizacji przez Wasze środowiska. Kolejne propozycje – pomysły, w jaki sposób realizować z gromadą / drużyną program oraz relacje środowisk, które zdobyły kolejne „skrzydło”, znajdziecie na stronie internetowej Chorągwi.

Formularz zgłoszeniowy dla środowisk, które chcą realizować kampanię programową:

https://link.do/czteryslaskieskrzydla