Odznaka „Harcerskiej Służbie Ziemi Śląskiej” zdobywana przez zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów Śląskiej Chorągwi ZHP, jest wyrazem zaangażowania w sprawy regionu i harcerstwa.
Liczymy na to, że zuchy, harcerze, wędrownicy oraz instruktorzy pragnący zdobyć Odznakę poznają i upowszechnią historię oraz tradycje swojego regionu. Ważnym aspektem akcji jest również to, by poprzez swoją pracę, naukę i zabawę, nasi podopieczni mieli okazję służyć innym – swojemu środowisku działania, społeczeństwu, Polsce.

A mamy co poznawać, mamy czym się chwalić, mamy gdzie pełnić służbę. W efekcie ostatniej reformy administracyjnej kraju w 1998 roku włączono w skład Województwa Śląskiego część obszaru dawnego Województwa Bielskiego, Częstochowskiego, Katowickiego i Opolskiego. Są to zróżnicowane pod względem kulturowo – tożsamościowym ziemie Górnego Śląska, Ziemi Zagłębiowskiej, Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego, Małopolski i Opolszczyzny. To swoisty tygiel w którym spotkały się złożoności i różnorodności w/w regionów. Sytuacja ta sprzyja powstawaniu wielu problemów administracyjnych ale zarazem daje zasób ogromnych możliwości, które powinny zostać mądrze wykorzystane dla dobra całego regionu. Bogata i zróżnicowana historia, bogactwo różnorodnych form krajobrazowych, niespotykane w innych regionach Polski zróżnicowanie etniczne – to wszystko atuty naszego regionu, które powinniśmy wykorzystać w pracy z naszymi podopiecznymi.

Zachęcając Was do zdobywania Odznaki HSZŚl., liczymy na to, że:
– namówimy Was do wzajemnego podzielenia się bogactwem ziemi, na której przyszło nam żyć;
– zaszczepimy w Was chęć poznania innych części naszego regionu;
– wyzwolimy w Was dumę z przynależności do tej naszej małej ojczyzny;
– damy impuls do podjęcia służby na rzecz lokalnej społeczności.

Zależy nam na wymianie informacji, na pokazaniu historii i tradycji ziemi na której mieszkacie i działacie ale również na pokazywaniu dnia dzisiejszego – pozytywnych działań, wartych propagowania wśród innych. Stąd chcemy na specjalnej stronie internetowej prezentować materiały opracowane przez Was w trakcie zdobywania Odznaki.

Odznaka zdobywana jest przez gromadę zuchową, która realizuje program zuchowego cyklu niesprawnościowego oraz przez harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów, którzy decyzję o przystąpieniu do zdobywania Odznaki podejmują indywidualnie.

Skład kapituły :

41044_146283728736936_4674473_n hm. Andrzej LAKSA – przewodniczący Kapituły
  hm. Marek RYBICKI – członek Kapituły
ja phm. Tomasz CZARNECKI – członek Kapituły

Materiały do pobrania:
Odznaka Harcerskiej Służbie Ziemi Śląskiej – poradnik dla drużynowych
Odznaka Harcerskiej Służbie Ziemi Śląskiej – regulamin zdobywania
Zał nr 1 – zgłoszenie o przystąpieniu – gromady zuchowe
Zał nr 2 – zgłoszenie o przystąpieniu – harcerze
Zał nr 3 – zgłoszenie o przystąpieniu – wędrownicy i instruktorzy
Zał nr 4 – kierunki działań i propozycje zadań – gromady zuchowe
Zał nr 5 – kierunki działań i propozycje zadań –  harcerze
Zał nr 6 – kierunki działań i propozycje zadań – wędrownicy i instruktorzy