Odznaka Kadry Programowej (zwana również OKP ZHP) jest potwierdzeniem kwalifikacji w zakresie tworzenia, prowadzenia i ewaluacji pracy programowej Związku Harcerstwa Polskiego na trzech poziomach: hufca, chorągwi, Głównej Kwatery ZHP.

OKP ZHP jest częścią dokumentu ,,Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych ZHP” przyjętego Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 115/2016 z dnia 19 lutego 2016r.

Dokumenty do pobrania:

 

Zachęcamy do zdobywania odznaki 🙂