Zatrzymaj się o 17.00

Druhny i Druhowie!

Serdecznie zapraszamy środowiska harcerskie Śląskiej Chorągwi ZHP do uczczenia kolejnej rocznicy Godziny „W”.

Niech 1 sierpnia 2016 roku, o godzinie 17:00, w każdym harcerskim zakątku zostanie oddana cześć Powstańcom Warszawskim.

Więcej

Z wizytą w Ośrodku Harcerskim w Kokotku

Prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot wraz z dziennikarzami śląskich mediów odwiedził w dniu 15 lipca Harcerską Bazę Obozową – Kokotek. Była to okazja, by na miejscu zobaczyć jak w praktyce realizowany jest program edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej. Uczestnicy obozu wzięli udział w konkursach o tematyce ekologicznej oraz zasad zdrowego odżywiania. W Harcerskiej Bazie Obozowej w Kokotku odpoczywa ok. 80 dzieci z różnych miast woj. śląskiego. W 2016 roku ‎WFOŚiGW‬ przeznaczył 660 tys. na dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych organizowanych przez harcerzy.

Więcej

Uchwała Głównej Kwatery ZHP w sprawie Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 155/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci

  1. Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie 70 ust. 12) wprowadza Politykę ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
  1. Zobowiązuje się harcerskie komendy do zapoznania kadry z treścią Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP.
  1. Zobowiązuje się wszystkich drużynowych, pełnoletnich członków ZHP oraz dorosłych, wykonujących zadania w imieniu lub na rzecz Związku do stosowania Polityki ochrony bezpieczeństwa dzieci w ZHP.
  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Naczelnik

Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Małgorzata Sinica

zalcznik_20160701_183524_zal_u_gk_155_2016_polityba_bezpieczenstwa_dzieci