Beskiden 2016

Niemiecka organizacja skautowa BdP organizuje wędrówkę i złaz dla swoich patroli na terenie Beskidów w okresie od 15 lipca do 15 sierpnia 2016. Patrole będą się poruszać w różnych terminach na obszarze między miastami Bielsko-Biała, Kraków i Tarnów a południową granicą Polski. Niemieccy skauci chętnie spotkają się z polskimi harcerzami, którzy albo mają swoje obozy stacjonarne i wędrowne na tym obszarze, albo są mieszkańcami Małopolski i są gotowi na skautową przygodę.  Więcej

Uczczenie pamięci druha Tadeusza Niemczyka

Harcerski Krąg Seniorów „Orla Brać” przy współpracy z Komisją Historyczną i Komendą Hufca Beskidzkiego ZHP zorganizował i przeprowadził w dniu 18.06.2016 roku na Starym Cmentarzu Ewangelickim Parafii Zbawiciela w Bielsku-Białej uroczystość oddania hołdu druhowi Tadeuszowi Niemczykowi – drużynowemu ze Stonawy  (obecnie Republika Czeska – Zaolzie), który we wrześniu 1939 roku oddał swe życie w obronie naszej Ojczyzny.  Więcej

Projekt GK ZHP NS „Odkrywam siebie”

Wydział Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego uzyskał akceptację PFRON na organizację projektu „Odkrywam siebie”. Celem sześciodniowych warsztatów jest zwiększenie samodzielności, kompetencji społecznych, wiary we własne możliwości, podniesienie samooceny niepełnosprawnych dzieci i młodzieży niezbędnych w czynnościach dnia codziennego, kontaktach ze środowiskiem lokalnym, bezpośrednim włączaniu się w życie. Więcej

Absolutorium dla Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP

W miniony czwartek podczas spotkania Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej ZHP zostało udzielone absolutorium Komendzie Chorągwi w składzie:

  • hm. Aleksandra Lechocka
  • hm. Patrycja Makarska-Chachaj
  • phm. Anna Miernik
  • hm. Andrzej Lichota
  • hm. Robert Duda
  • hm. Zdzisław Konecki
  • phm. Janusz Karaś
  • hm. Anna Peterko

Wszyscy członkowie Komendy absolutorium otrzymali jednogłośnie.

Dziękujemy za pozytywną ocenę naszej pracy i obiecujemy dalej starać się jeszcze bardziej.

 

Czuwaj!

hm. Anna Peterko

Podziękowania

W imieniu Komedy Chorągwi, Rady Chorągwi oraz Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj zechcieli włączyć się w konsultacje zmian w Systemie Stopni Instruktorskich.

Wypracowane przez nas wnioski i propozycje zostaną przekazane Radzie Naczelnej ZHP.

Dziękujemy również hm. Jolancie Kreczmańskiej za przeprowadzone warsztaty.