Studia podyplomowe Zarządzanie Organizacja Pozarządową z elementami coachingu

Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel i Instruktorów serdecznie zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie Organizacją Pozarządową z elementami Coachingu”

Adresaci:

– Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w NGO.

– Kandydaci na stanowiska kierownicze w NGO.

– Nauczyciele i instruktorzy harcerscy zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania w NGO.

– Osoby zajmujące się problematyką NGO w jednostkach samorządu terytorialnego.  Więcej

Studia podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Oświatą – II edycja

Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel i Instruktorów serdecznie zaprasza na studia podyplomowe

„ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ”

Adresaci:

-Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych.

– Kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie.

– Nauczyciele i instruktorzy harcerscy zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji.

– Osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego.

– Pracownicy nadzoru  pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji oświatowych.  Więcej

Zbiórka Komendantów i Skarbników Hufców

Druhny i Druhowie,

W imieniu Komendantki Chorągwi Śląskiej hm. Anny Peterko serdecznie zapraszam na zbiórkę Komendantów i Skarbników Hufców, która odbędzie się w dniu 09 lutego 2016r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Serdecznie zapraszamy.