Laska Skautowa

Honorowe Wyróżnienie „Niezawodnemu Przyjacielowi” jest wyrazem największego uznania Związku Harcerstwa Polskiego dla osób niebędących członkami ZHP. Wyróżnienie to przyznaje Naczelnik ZHP corocznie w Dniu Myśli Braterskiej 22 lutego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komendanta Chorągwi. Więcej

Porozumienie z Zakonem Maltańskim

W dniu 7 grudnia br. Komendantka Chorągwi – hm. Anna Peterko, Skarbnik Chorągwi – hm. Andrzej Lichota, Ksiądz Kapelan hm. Piotr Larysz oraz hm. Bronisław Kwiatoń uczestniczyli w uroczystym podpisaniu porozumienia dotyczącego współpracy w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016r.   Więcej