Zaproszenie dla kadry programowo-metodycznej

JUŻ TERAZ! Zapraszamy kadrę zajmującą się obszarem programowo-metodycznym w hufcach naszej Chorągwi – namiestników, członków zespołów programowych, również członków komend zajmujących się programem na spotkanie warsztatowe w dniu 5 marca (sobota) w godzinach 09:30-17:00 w Ośrodku Harcerskim Hotel “Skaut” w Chorzowie.  Więcej

Zmiana terminu posiedzenia ChKSI

Druhny i Druhowie! W związku z odbywająca się Harcerską Akcja Zimową na prośbę instruktorów,  planowane posiedzenie Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich zostało przeniesione z 23 lutego na 1 marca. Miejsce i godzina spotkań pozostają bez zmian. Przypominamy o konieczności “zapowiedzenia” się na komisję, poprzez wysłanie maila na adres: ksi@slaska.zhp.pl

Studia podyplomowe Zarządzanie Organizacja Pozarządową z elementami coachingu

Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel i Instruktorów serdecznie zaprasza na studia podyplomowe „Zarządzanie Organizacją Pozarządową z elementami Coachingu”

Adresaci:

– Osoby zajmujące stanowiska kierownicze w NGO.

– Kandydaci na stanowiska kierownicze w NGO.

– Nauczyciele i instruktorzy harcerscy zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę
i umiejętności z zakresu zarządzania w NGO.

– Osoby zajmujące się problematyką NGO w jednostkach samorządu terytorialnego.  Więcej

Studia podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Oświatą – II edycja

Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel i Instruktorów serdecznie zaprasza na studia podyplomowe

„ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ”

Adresaci:

-Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo wychowawczych.

– Kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie.

– Nauczyciele i instruktorzy harcerscy zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji.

– Osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego.

– Pracownicy nadzoru  pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji oświatowych.  Więcej

Zbiórka Komendantów i Skarbników Hufców

Druhny i Druhowie,

W imieniu Komendantki Chorągwi Śląskiej hm. Anny Peterko serdecznie zapraszam na zbiórkę Komendantów i Skarbników Hufców, która odbędzie się w dniu 09 lutego 2016r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Serdecznie zapraszamy.