Wspieramy służby

Wspieramy służby medyczne i mundurowe, które w tym trudnym czasie narażają swoje życie i zdrowie, aby nieść chętną pomoc bliźnim.

Pełnoletni członkowie ZHP mogą pełnić służbę w dwóch obszarach: pomoc w opiece nad dziećmi personelu medycznego podczas dyżurów oraz pomoc osobom starszym. Jeśli ktoś z waszego otoczenia znajduję się w takiej sytuacji, skontaktujcie się z nami lub najbliższą komendą hufca.

Pamiętajmy jednak, że pomoc musi być mądra, czyli bezpieczna i przemyślana. Młode osoby, często nie wykazują objawów chorobowych, a są nosicielami, co może wpłynąć negatywnie na kontakt z drugą osobą.
Przeczytajcie więcej na: https://zhp.pl/2020/covid-19-sluzba/

©ZHP / fot. Zuzanna Gałczyńska, Kamil Jasiński, Piotr Rodzoch, Michał Wiraszka

Kontakt do Komendy Chorągwi

Czuwaj!

Podajemy numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, umożliwiające skontaktowanie się z komendą chorągwi przez osoby z zewnątrz:

pwd. Marzena Drobiec – Pawłowska – szefowa Biura KCH – tel. 534 963 007

E-mail: covid@slaska.zhp.pl

alt=”” class=”wp-image-8600″ width=”538″ height=”auto”>

©ZHP / fot. Weronika Małachowska

Biuro chorągwi pracuję zdalnie

Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP informuje, że zgodnie z zaleceniem Głównej Kwatery ZHP Biuro Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP (łącznie z Referatem Ekonomicznym) zostaje zamknięte od dnia 16.03.2020 (poniedziałek) do 31.03.2020. Instruktorzy i pracownicy Komendy Chorągwi będą pracować zdalnie.

Apel Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa, powtarzając za Śląskim Urzędem Wojewódzkim, przypominamy o podstawowych zachowaniach w zaistniałej sytuacji tj. częstym myciu rąk oraz unikaniu dużych skupisk ludzi.

Natomiast w przypadku przeziębienia dla bezpieczeństwa pozostańcie w domach. Jednocześnie przypominamy, że więcej informacji na temat sytuacji epidemiologicznej udziela Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ.