„Razem …” warsztatowe spotkanie kadry zuchowej

Co daje drużynowemu namiestnictwo? Jakie zadania mają takie zespoły? Kim jest namiestnik? – na te i wiele innych pytań próbowali znaleźć odpowiedzi uczestnicy spotkania kadry zuchowej, które odbyło się w miniony piątek 7 czerwca, w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Druhny i druhowie, namiestnicy, drużynowi, przyboczni – reprezentanci hufców: Bytom, Czechowice-Dziedzice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Ziemi Będzińskiej, Ziemi Cieszyńskiej, Ziemi Tarnogórskiej, Ziemi Tyskiej, aktywnie uczestniczyli w przygotowanych warsztatach, prowadzonych przez phm. Jakuba Pucelika – członka Referatu Zuchowego.


Uczestników spotkania odwiedzili też wyjątkowi goście – druhny: hm. Kinga Żydek i phm. Marta Paluszyńska, reprezentujące Zespół Zuchowy Wydziału Wsparcia Metodycznego GK ZHP. Przedstawiły plan działania Zespołu oraz propozycje zmian w metodyce zuchowej. W dyskusji dotyczącej proponowanych rozwiązań metodycznych padło ze strony zuchmistrzów wiele pomysłów i opinii, które zostały spisane i przedstawione będą członkom zespołu pracującego nad „reformą” systemu metodycznego.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniu. To był gorący czas, nie tylko ze względu na aurę. Dyskusji, rozmów i wymiany doświadczeń nigdy dość. Dziękujemy wszystkim za aktywny, „Razem …” i twórczo spędzony czas. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia kierujemy do Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP oraz pracowników Hotelu Skaut w Chorzowie.

Czuj! Czuwaj!
Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP

Czuwaj!
Na wieczną wartę odszedł dh phm. Tadeusz Ochwat. Pogrzeb odbędzie się 07.06.2019 r. w piątek o godz. 08:15 w Rybniku w Dzielnicy Chwałowice w Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus (ul. Działkowców 1).

Konferencja instruktorska „RÓŻNE OBLICZA SŁUŻBY”

Komenda Śląskiej Chorągwi ZHP zaprasza do udziału w konferencji instruktorskiej „RÓŻNE OBLICZA SŁUŻBY”.

Termin: 15 czerwca 2019r.

Miejsce: Ośrodek Harcerski w Chorzowie

Zgłoszenia do: 31 maja 2019r.

Konferencja ta jest częścią składową projektu pod nazwą „Kierunek – STRATEGIA”, który to projekt ma przygotować środowisko Chorągwi do właściwego wprowadzenia Strategii ZHP – w tym Strategii Chorągwi. W trakcie konferencji chcemy przeprowadzić instruktorską rozmowę, która pozwoli nam wspólnie znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • co należy rozumieć pod pojęciem „służba społeczeństwu;
  • jak postrzegać codzienną służbę Bogu i bliźniemu?;
  • jak organizować służbę w świetle prawa?


Dyskusję o różnych aspektach dotyczących służby, chcemy podeprzeć bezpośrednimi doświadczeniami uczestników, które dane nam będzie zdobyć w trakcie pełnienia służby w rożnych placówkach (DPS, schroniska dla zwierząt, placówki wychowawcze).

Chęć udziału w konferencji należy potwierdzić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzUvPVpEFXsJMsYcWt0jCTYlUNTVYNlFUQVIwUVlQVFZQSEhMWTBJMzRJWC4u