Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży

Zachęcamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Pamiętajmy o Powstaniach Śląskich” dla dzieci i młodzieży z klas 0-VIII.

Temat:
Obchody rocznic 100-lecia Powstań Śląskich jako część dziedzictwa historycznego naszego regionu. Poprzez plastyczną wypowiedź zachęcamy młode pokolenia aby uczcić te wydarzenia i pamiętać o patriotyźmie Powstańców Śląskich, dzięki którym Górny Śląsk został przyłączony do Polski.

Cele:
– Wzbogacenie wiedzy historycznej dotyczącej Powstań Śląskich,
– kształtowanie wśród uczniów i młodzieży szacunku do wydarzeń z historii Polski i Śląska,
– umożliwienie przedstawienia indywidualnej interpretacji tematu historycznego w formie plastycznej,
– prezentacja i upowszechnianie twórczości plastycznej.

Warunki uczestnictwa:
– konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas 0-VIII ze szkół województwa śląskiego,
– każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedną pracę plastyczną formatu A-4 wykonaną dowolną techniką płaską np. malarstwo, rysunek, grafika, collage,
– prace powinny być wykonane samodzielnie,
– na odwrocie pracy należy nakleić kartę opisową załączoną do regulaminu

Więcej informacji w linku >klik<

HARP (Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego)

Polecamy 2-weekendowe nieodpłatne szkolenie dla drużynowych (16+) w ramach projektu HARP (Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego), przygotowane we współpracy ZHP I Akademii Pedagogiki Specjalnej

12-13.10.2019

-Trening kreatywności z elementami metod twórczego rozwiązywania problemów

-Formy pracy w służbie metody harcerskiej

30.11-01.12.2019

-Dyscyplina w służbie efektywnego (współ)działania

-Komunikacja on-line w organizacji wychowawczej

Dofinansowujemy wyżywienie i zakwaterowanie, dojazd we własnym zakresie. Szkolenia odbywają się w Warszawie.

opinie uczestników: https://zhp.pl/dotacje/harp/?fbclid=IwAR3sooFcQZMHBCZyxDTRufZAAHekinSaIyVVZNrvAxrLgnNvZorECC6NQ6o

więcej o szkoleniu: https://zhp.pl/dotacje/harp/?fbclid=IwAR3sooFcQZMHBCZyxDTRufZAAHekinSaIyVVZNrvAxrLgnNvZorECC6NQ6o

Poszukujemy superbohaterów!

Komenda Chorągwi Śląskiej ZHP ogłasza nabór do zespołu instruktorskiego Referatu Starszoharcerskiego. Osoby chętne podjąć pracę w w/w zespole proszone są o przesłanie na adres program@slaska.zhp.pl „harcerskiego CV” wraz z krótkim uzasadnieniem co go motywuje do pracy w Referacie.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 5 października br. 

Dzień Chłopaka

Kochani druhowie i instruktorzy!

Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdobytych sprawności oraz rozwoju poprzez zdobywanie stopni. Życia takiego, aby zawsze mieć uśmiech na ustach. Wspaniałych podopiecznych oraz wychowawców. Dobrze pełnionej służby, wytrwałości w spełnianiu marzeń oraz spełnienia na każdej ścieżce rozwoju.

Aby w codziennym życiu zawsze towarzyszył Wam cytat Roberta Baden-Powella: „Oto klucz do szczęścia; nie brać rzeczy zbyt tragicznie, robić co możecie najlepszego w danej chwili, życie uważać za grę, a świat za boisko.”

Podharcmistrz Paweł Siennicki odszedł na wieczną wartę.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 26 września 2019r. odszedł na wieczną wartę Druh phm. Paweł Siennicki, wieloletni drużynowy 19 CDH NS „Leśni Ludzie” oraz Kierownik Referatu NS Chorągwi Śląskiej ZHP w latach 2002-2011. Uroczystości pogrzebowe śp. Druha Pawła odbędą się 30.09.2019r. o godz.12.00, na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Przy innym ogniu w inną noc do zobaczenia znów…