Data Opis porozumienia Z kim Plik do pobrania
–.–.—- O podtrzymaniu współpracy w dziedzinie działań opiekuńczo-wychowawczych Komendant Wojewódzki Ochotniczych Hufców Pracy Strona 1
Strona 2
7.12.2015 O współpracy na rzecz pomocy w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku Fundacja Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Strona 1
Strona 2
16.07.2015 O wzajemnej współpracy Śląski Bank Żywności Strona 1
Strona 2
10.06.2015 O wzajemnej współpracy Fundacja im. Anny Pasek Strona 1
Strona 2
21.02.2015 Porozumienie o współpracy Biblioteka Śląska w Katowicach Strona 1
Strona 2
02.01.2015 Umowa partnerska Miejski Dom Kultury “Batory” w Chorzowie Strona 1
Strona 2
5.11.2013 W sprawie organizacji współpracy między ZDZ i jego jednostkami organizacyjnymi Zakład Doskonalenia Zawodowego Strona 1 Strona 2
27.05.2009 Określenie zasad współpracy Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
12.03.2007 W sprawie współdziałania i rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży harcerskiej PTTK Strona 1
Strona 2
Strona 3
27.06.2006 W celu realizacji zadań w stanie klęski żywiołowej Wojewoda Śląski Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
01.06.2005 O realizacji współpracy zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa na drogach dzieci i młodzieży Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Strona 1
Strona 2
02.05.2005 W sprawie realizacji współpracy zmierzającej do poprawy porządku publicznego Śląskim Komendantem Wojewódzkim Policji Strona 1
Strona 2
Strona 3
15.02.2005 Porozumienie z Prezesem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej WZOSPR Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4
29.09.2004 O współdziałaniu w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego Strona 1 Strona 2