MISJA ŚLĄSKIEGO REFERATU STARSZOHARCERSKIEGO HORYZONT:

Poszerzanie horyzontu postrzegania metodyki starszoharcerskiej, poprzez wsparcie kształceniowo-metodyczne kadry Chorągwi Śląskiej.

Cele Referatu:

· Poszerzenie warsztatu i kompetencji kadry do prowadzenia jednostek starszoharcerskich.

· Integracja środowiska i poszerzenie horyzontów harcerzy nt. metodyki starszoharcerskiej.

· Polepszenie standardów pracy jednostek starszoharcerskich Chorągwi Śląskiej.

· Inspirowanie i motywowanie jednostek starszoharcerskich do kreatywnej pracy zgodnej z metodyką.

· Motywacja kadry jednostek wielopoziomowych do wydzielenia samodzielnych jednostek starszoharcerskich.

Nasz zespół:

· phm. Adrian Przyczyna, Hufiec Chorzów – kierownik referatu, adrian.przyczyna@slaska.zhp.pl, tel. 794-637-865

· pwd. Małgorzata Otorowska, Hufiec Bytom – zastępczyni kierownika referatu

· pwd. Sebastian Nowak, Hufiec Jastrzębie – Zdrój – członek referatu

· pwd. Dominik Strzelczyk, Hufiec Chorzów – członek referatu

· pwd. Piotr Janowski, Hufiec Siemianowice Śląskie – członek referatu

· pwd. Anna Werszner,  Hufiec Ziemi Tarnogórskiej – członkini referatu

 

Strona facebook