SKŁAD ZESPOŁU:

hm. Jerzy SIERKA – przewodniczący

hm. Ignacy NENDZA – sekretarz

hm. Bogdan GIZA

hm. Kazimierz PUC

hm. Tadeusz OCHWAT

hm. Teresa PAWELA-NIGRIN

hm. Elfryda JURASZEK

hm. Józef ĆWIERTKA

pwd. Karol MILBAUER

pwd. Irena PATRYN

hm. Matylda SIERKA

Poniżej znajduje się terminarz wydarzeń przygotowany przez Referat Starszyzny i Seniorów Chorągwi Śląskiej ZHP.

a) 7 V – Śląska Pielgrzymka Seniorów i Starszyzny na Jasną Górę

b) 5-7 VI Zlot seniorów “Śląsk Cieszyński Wczoraj i Dziś”

c) 12 VII Rocznica Akcji Koppe

d) 20-23 VIII Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny ZHP “Na Powstańczym Szlaku”

e) 23-27 VIII “Na Pięciolinii” Żywiecczyzna

f) 30 VIII – 5 IX Głodówka – wypoczynek

g) 19 IX – Zlot Chorągwi, Święto Seniora