SKŁAD ZESPOŁU:

hm. Jerzy SIERKA

hm. Bogdan GIZA

hm. Ignacy NENDZA

hm. Kazimierz PUC

hm. Tadeusz OCHWAT

hm. Teresa PAWELA-NIGRIN

hm. Elfryda JURASZEK

hm. Józef ĆWIERTKA

Poniżej znajduje się terminarz wydarzeń przygotowany przez Referat Starszyzny i Seniorów Chorągwi Śląskiej ZHP.