Skład Sądu Harcerskiego:

 Gajda hm. Lesław GAJDA
sad@slaska.zhp.pl
Przewodniczący
 IMG_0086 hm. Joanna BUZDEREWICZ Wiceprzewodniczący
hm. Bogusława MIERNIK sekretarz
 Brzezińska hm. Leokadia BRZEZIŃSKA członek
hm. Teresa KNURA członek
hm. Patrycja MAKARSKA członek
 Jaśniok hm. Andrzej JAŚNIOK członek
hm. Marian HANKUS członek
hm. Barbara JUSKOWIAK członek
hm. Adam GRZESICZEK członek
hm. Sławomir RADOSZ członek
hm. Marcin RÓŻYCKI członek
hm. Michał RZEPKA członek