Uchwały Komisji Rewizyjnej 2018 – 2021

Nr Dotyczy Data Uchwała
35/IX/2020
załącznik
Załącznik do Uchwały nr 35/IX/2020
“Podział na rejony hufców KRCh Śląskiej”
09.10.2020 pobierz
35/IX/2020 Uchwała nr 35/IX/2020
w sprawie: podziału na rejony hufców
09.10.2020 pobierz
19/IX/2019 Uchwała 19/IX/2019
w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania kontrolnego
29.11.2019 pobierz
15/IX/2019 Uchwała 15/IX/2019
w sprawie: dokonania zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Chorągwi
12.11.2019 pobierz
6/IX/2019 Uchwała nr 6/IX/2019
w sprawie: ustalenia planu pracy na 2019r.
27.02.2019 pobierz
5/IX/2018 Uchwała nr 5/IX/2018
w sprawie: zatwierdzenia budżetu Śląskiej Chorągwi ZHP na 2019 rok
11.12.2018 pobierz
4/IX/2018
załącznik
Załącznik do Uchwały nr 4/IX/2018
“Podział na rejony hufców KRCh Śląskiej”
13.11.2018 pobierz
4/IX/2018 Uchwała nr 4/IX/2018
w sprawie: podziału na rejony hufców
13.11.2018 pobierz
4/IX/2018 Uchwała nr 4/IX/2018
w sprawie: podziału na rejony hufców
13.11.2018 pobierz
3/IX/2018 Uchwała nr 3/IX/2018
w sprawie: wyboru Prezydium KRCh Śląskiej
13.11.2018 pobierz
2/IX/2018 Uchwała nr 2/IX/2018
w sprawie: ustalenia terminu wyboru Prezydium Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej ZHP
20.10.2018 pobierz
1/IX/2018 Uchwała nr 1/IX/2018
w sprawie: wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej ZHP
20.10.2018 pobierz
IX ZJAZD CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ
55/VIII/2018 Uchwała nr 55/VIII/2018
w sprawie: przyjęcia oceny sprawozdania Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP za okres VIII kadencji oraz wniosku absolutoryjnego dla Komendantki Chorągwi za okres VIII kadencji dla IX Zjazdu Chorągwi Śląskiej ZHP
22.09.2018 pobierz
54/VIII/2018 Uchwała nr 54/VIII/2018
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji za okres VIII kadencji
29.08.2018 pobierz
53/VIII/2018 Uchwała nr 53/VIII/2018
w sprawie: Stanicy Wodnej w Wiśle Łące
20.06.2018 pobierz
52/VIII/2018 Uchwała nr 52/VIII/2018
w sprawie: absolutorium dla Komendantki i członków Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP
20.06.2018 pobierz
51/VIII/2018 Uchwała nr 51/VIII/2018
w sprawie: podziału zysku za rok 2017
20.06.2018 pobierz
50/VIII/2018 Uchwała nr 50/VIII/2018
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
20.06.2018 pobierz
49/VIII/2018 Uchwała nr 49/VIII/2018
w sprawie: zatwierdzenia analizy sprawozdania finansowego za rok 2017
20.06.2018 pobierz
48/VIII/2018 Uchwała nr 48/VIII/2018
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu Chorągwi za rok 2017
20.06.2018 pobierz
47/VIII/2018 Uchwała nr 47/VIII/2018
w sprawie: powołania zespołu w sprawie analizy sprawozdania finansowego Chorągwi za rok 2017
18.04.2018 pobierz
46/VIII/2018 Uchwała nr 46/VIII/2018
w sprawie: podstawowej składki członkowskiej na 2019 rok
18.04.2018 pobierz
45/VIII/2018 Uchwała nr 45/VIII/2018
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy KRCh na 2018 rok
10.01.2018 pobierz

Uchwały Komisji Rewizyjnej 2017

Nr Dotyczy Data Uchwała
44/VIII/2017 Uchwała nr 44/VIII/2018
w sprawie: naruszenia dyscypliny finansowej i organizacyjnej przez dh phm. Barbarę Niemczyk i dh phm. Krzysztofa Sobczyka z hufca ZHP Jastrzębie Zdrój
24.11.2017 pobierz
43/VIII/2017 Uchwała nr 43/VIII/2018
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki przez Chorągiew Śląską ZHP
08.11.2017 pobierz
42/VIII/2017 Uchwała nr 42/VIII/2018
w sprawie: wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Chorągwi Śląskiej ZHP za 2017 rok
08.11.2017 pobierz
41/VIII/2017 Uchwała nr 41/VIII/2018
w sprawie: zatwierdzenia budżetu Chorągwi Śląskiej ZHP na rok 2018
08.11.2017 pobierz
40/VIII/2017 Uchwała nr 40/VIII/2018
w sprawie: opinii zaangażowania się przez Choragiew Śląską ZHP Hufiec Bytom w projekt zakupu budynku przeznaczonego na siedzibę Hufca Bytom
13.09.2017 pobierz
39/VIII/2017 Uchwała nr 39/VIII/2018
w sprawie: działalności programowej Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP
19.06.2017 pobierz
38/VIII/2017 Uchwała nr 38/VIII/2018
w sprawie: absolutorium dla Komendantki i członków Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP
19.06.2017 pobierz
37/VIII/2017 Uchwała nr 37/VIII/2018
w sprawie podziału zysku za rok 2016
19.06.2017 pobierz
36/VIII/2017 Uchwała nr 36/VIII/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
19.06.2017 pobierz
35/VIII/2017 Uchwała nr 35/VIII/2018
w sprawie zatwierdzenia analizy sprawozdania finansowego za rok 2016
19.06.2017 pobierz
34/VIII/2017 Uchwała nr 34/VIII/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2016
19.06.2017 pobierz
33/VIII/2017 Uchwała nr 33/VIII/2018
wdrażania uchwały GK ZHP nr 155/2016 z dnia 29.06.2016 roku
29.03.2017 pobierz
32/VIII/2017 Uchwała nr 32/VIII/2018
podstawowej składki członkowskiej
31/VIII/2017 Uchwała nr 31/VIII/2018
delegowania członka KRCh do podpisywania umowy o pracę z Komendantem Chorągwi
10.02.2017 pobierz
30/VIII/2017 Uchwała nr 30/VIII/2018
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej ZHP na rok 2017
10.02.2017 pobierz

Uchwały Komisji Rewizyjnej 2016

Nr Dotyczy Data Uchwała
29/VIII/2016 Uchwała nr 29/VIII/2018
zaniedbań gospodarczych Komendantki Hufca i Skarbnika Hufca Częstochowa
w latach 2011-2015
17.11.2016 pobierz
28/VIII/2016 Uchwała nr 28/VIII/2018
zatwierdzenia budżetu Chorągwi Śląskiej na 2017 rok
17.11.2016 pobierz
27/VIII/2016 Uchwała nr 27/VIII/2018
wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Chorągwi Śląskiej ZHP za 2015 rok
17.11.2016 pobierz
26/VIII/2016 Uchwała nr 26/VIII/2018
absolutorium dla Komendantki i członków Komendy Chorągwi Śląskiej
16.06.2016 pobierz
25/VIII/2016 Uchwała nr 25/VIII/2018
podziału zysku za rok 2015
16.06.2016 pobierz
24/VIII/2016 Uchwała nr 24/VIII/2018
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
16.06.2016 pobierz
23/VIII/2016 Uchwała nr 23/VIII/2018
zatwierdzenia analizy sprawozdania finansowego za rok 2015
16.06.2016 pobierz
22/VIII/2016 Uchwała nr 22/VIII/2018
zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2015
16.06.2016 pobierz
21/VIII/2016 Uchwała nr 21/VIII/2018
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi  na 2016 rok
08.01.2016 pobierz
20/VIII/2016 Uchwała nr 20/VIII/2018
uzgodnienia składu Komisji
08.01.2016 pobierz