Uchwały 2018

 

Nr Dotyczy Data uchw.pdf *Załącznik
137/VIII/2018 Propozycji wysokości miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej od 01.01.2019 do 31.12.2019 oraz propozycji podziału składki 10.04.2018 pobierz brak
136/VIII/2018 Określenia liczby delegatów IX Zjazdu Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach 10.04.2018 pobierz załącznik
135/VIII/2018 Zatwierdzenia Kalendarza wyborczego IX Zjazdu Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach 10.04.2018 pobierz brak
134/VIII/2018 Zawołania IX Zjazdu Chorągwi Śląskiej ZHP w Katowicach 10.04.2018 pobierz brak
133/VIII/2018 Przyjęcia sprawozdania z wykonania 1% za rok 2017 30.03.2018 pobierz brak
132/VIII/2018 Przyjęcia sprawozdania finansowego Chorągwi Śląskiej za rok 2017 30.03.2018 pobierz brak
131/VIII/2018 Przyjęcia wykonania budżetu za rok 2017 30.03.2018 pobierz brak
129/VIII/2018 Zatwierdzenia Zasad zatwierdzania placówek letniego wypoczynku pod względem programowo-organizacyjnym w Chorągwi Śląskiej 13.02.2018 pobierz brak
128/VIII/2018 Zatwierdzenia Planu pracy Chorągwi Śląskiej oraz planu kształcenia Chorągwi Śląskiej na 2018 rok 30.01.2018 pobierz brak
127/VIII/2018 Zatwierdzenia Sprawozdania Chorągwi Śląskiej z działalności wraz ze sprawozdaniem z kształcenia za rok 2017 30.01.2018 pobierz brak
126/VIII/2018 Zasad zatwierdzania placówek zimowego wypoczynku pod względem programowo-organizacyjnym w Chorągwi Śląskiej 09.01.2018 pobierz brak

Uchwały 2017

 

Nr Dotyczy Data uchw.pdf *Załącznik
123/VIII/2017
w sprawie zwołania zbiórki wyborczej Rejonu nr 4
13.11.2017 pobierz brak
121/VIII/2017
w sprawie zatwierdzenia “Motywowania kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej”
07.11.2017 pobierz pobierz
120/VIII/2017
w sprawie zatwierdzenia “Regulaminu zbiórek publicznych w Chorągwi Ślaskiej”
07.11.2017 pobierz pobierz
119/VIII/2017
w sprawie zatwierdzenia “Harmonogramu pracy Komendy Śląskiej Chorągwi na okres styczeń- październik 2018”
07.11.2017 pobierz brak
118/VIII/2017
w sprawie zatwierdzenia “Regulaminu IX Gali Mistrzów Harcerstwa”
17.10.2017 pobierz pobierz
117/VIII/2017
w sprawie udzielenia rekomendacji dla oferty złożonej przez firmę “Księga” z Katowic na badanie sprawozdania finansowego Chorągwi Śląskiej za rok 2017 i 2018
17.10.2017 pobierz brak
116/VIII/2017
w sprawie przyjęcia budżetu Chorągwi Śląskiej na rok 2018
17.10.2017 pobierz brak
115/VIII/2017
w sprawie wprowadzenia poprawek do „Regulaminu pracy Komendy Śląskiej Chorągwi”.
03.10.2017 pobierz brak
114/VIII/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2017 z działalności Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie, Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Poraju oraz Stanicy Wodnej w Wiśle Łące.
14.09.2017 pobierz brak
113/VIII/2017
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu współzawodnictwa namiestnictw zuchowych Chorągwi Śląskiej na rok 2017/2018”
14.09.2017 pobierz brak
112/VIII/2017
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Ruchu Mistrzowskich Gromad Zuchowych Chorągwi Śląskiej na rok 2017/2018”
14.09.2017 pobierz brak
111/VIII/2017
w sprawie wysokości dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Zlotu ZHP Gdańsk 2018
05.09.2017 pobierz brak
110/VIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zakup budynku dawnego Domu Narodowego – Polskiego tzw. „ULa” w Bytomiu
05.09.2017 pobierz brak
109/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 12
05.09.2017 pobierz brak
108/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 8
05.09.2017 pobierz brak
107/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 2
04.09.2017 pobierz brak
105/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 12
13.06.2017 pobierz brak
104/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 11
13.06.2017 pobierz brak
103/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 10
13.06.2017 pobierz brak
102/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 8
13.06.2017 pobierz brak
101/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 7
13.06.2017 pobierz brak
100/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 6
13.06.2017 pobierz brak
99/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 5
13.06.2017 pobierz brak
98/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 4
13.06.2017 pobierz brak
97/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 2
13.06.2017 pobierz brak
95/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 3
15.05.2017 pobierz brak
92/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 13
09.05.2017 pobierz brak
91/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 9
09.05.2017 pobierz brak
90/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórki Wyborczej Rejonu nr 1
09.05.2017 pobierz brak
89/VIII/2017
W sprawie zwołania Zbiórek Wyborczych Hufców i Rejonów Hufców
09.05.2017 pobierz brak
88/VIII/2017
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 1% w 2016 roku
31.03.2017 pobierz brak
87/VIII/2017
W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016
31.03.2017 pobierz brak
86/VIII/2017
W sprawie przyjęcia wykonania budżetu za rok 2016
31.03.2017 pobierz brak
82/VIII/2017
W sprawie wysokość miesięcznej stawki członkowskiej obowiązującej od 1.10.2017 do 31.12.2018 oraz propozycji składki
7.03.2017 pobierz brak
79/VIII/2017
w sprawie przyjęcia wykonania budżetu za trzy pierwsze kwartały 2016r oraz zatwierdzenia korekt do budżetu Chorągwi Śląskiej na rok 2016
10.02.2017 pobierz brak
74/VIII/2017
W sprawie zbiórki wyborczej
08.01.2017 pobierz brak
73/VIII/2017
W sprawie elektronicznego przepływu środków finansowych
03.01.2017 pobierz brak
72/VIII/2016
W sprawie zatwierdzenia „Zasad zatwierdzania placówek zimowego wypoczynku pod względem programowo-organizacyjnym w Chorągwi Śląskiej”
26.11.2016 pobierz brak
71/VIII/2016
W sprawie zatwierdzenia „Regulaminu VIII Gali Mistrzów Harcerstwa”
26.11.2016 pobierz brak
70/VIII/2016
W sprawie zatwierdzenia „Harmonogramu pracy Komendy Śląskiej Chorągwi na okres styczeń – grudzień 2017”
26.11.2016 pobierz brak

Uchwały 2016

Nr Dotyczy Data uchw.pdf *Załącznik
69/VIII/2016
W sprawie zasad zatwierdzania imprez programowych i form szkoleniowych
08.11.2016 pobierz pobierz
68/VIII/2016
W sprawie zatwierdzenia sprawozdań OH CHorzów, HOW Poraj, SW Wisła Łąka
08.11.2016 pobierz brak
67/VIII/2016
W sprawie udzielenia rekomendacji na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016
08.11.2016 pobierz brak
66/VIII/2016
Przyjęcie budżetu na rok 2017
08.11.2016 pobierz brak
65/VIII/2016
w sprawie zatwierdzenia budżetu za pierwsze półrocze 2016
08.11.2016 pobierz brak
64/VIII/2016
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu współzawodnictwa namiestnictw zuchowych Chorągwi Śląskiej na rok 2016/2017”
07.10.2016 pobierz brak
63/VIII/2016
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Ruchu Mistrzowskich Gromad Zuchowych Chorągwi Śląskiej na rok 2016/2017”
07.10.2016 pobierz brak
61/VIII/2016
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Współzawodnictwa Hufców Chorągwi Śląskiej”
04.10.2016 pobierz brak
59/VIII/2016
W sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Jastrzębie Zdrój
29.09.2017 pobierz brak
58/VIII/2016
w sprawie zatwierdzenia „Zasad przyznawania Honorowego Patronatu Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP”
06.09.2016 pobierz wniosek
zasady
57/VIII/2016
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wyróżniania najlepszych drużynowych „Mistrzowski Drużynowy Chorągwi Śląskiej”
06.09.2016 pobierz pobierz
56/VIII/2016 Dotyczy 07.06.2016 pobierz brak
55/VIII/2016 Dotyczy 07.06.2016 pobierz brak
54/VIII/2016 Dotyczy 07.06.2016 pobierz brak
53/VIII/2016 Dotyczy 20.05.2016 pobierz pobierz
52/VIII/2016 Dotyczy 10.05.2016 pobierz pobierz
51/VIII/2016 Dotyczy 05.04.2016 pobierz pobierz
50/VIII/2016 Dotyczy 31.03.2016 pobierz brak
49/VIII/2016 Dotyczy 31.03.2016 pobierz brak
48/VIII/2016 Dotyczy 31.03.2016 pobierz pobierz
47/VIII/2016 Dotyczy 31.03.2016 pobierz brak
46/VIII/2016 Dotyczy 31.03.2016 pobierz brak
45/VIII/2016 Dotyczy 31.03.2016 pobierz brak
44/VIII/2016 Dotyczy 01.03.2016 pobierz brak
43/VIII/2016 Dotyczy 01.03.2016 pobierz brak
42/VIII/2016 Dotyczy 01.03.2016 pobierz brak
41/VIII/2016 Dotyczy 12.01.2016 pobierz brak
40/VIII/2016 Dotyczy 12.01.2016 pobierz pobierz
39/VIII/2016 Dotyczy 12.01.2016 pobierz brak
38/VIII/2016 Dotyczy 12.01.2016 pobierz brak

Uchwały 2015

Nr Dotyczy Data uchw.pdf *Załącznik
37/VIII/2015 Dotyczy 01.12.2015 pobierz brak
36/VIII/2015 Dotyczy 01.12.2015 pobierz brak
35/VIII/2015 Dotyczy 01.12.2015 pobierz brak
34/VIII/2015 Dotyczy 03.11.2015 pobierz brak
33/VIII/2015 Dotyczy 03.11.2015 pobierz brak
32/VIII/2015 Dotyczy 03.11.2015 pobierz brak
31/VIII/2015 Dotyczy 06.10.2015 pobierz brak
30/VIII/2015 Dotyczy 02.09.2015 pobierz brak
29/VIII/2015 Dotyczy 02.09.2015 pobierz pobierz
28/VIII/2015 Dotyczy 02.09.2015 pobierz brak
27/VIII/2015 Dotyczy 30.06.2015 pobierz brak
26/VIII/2015 Dotyczy 30.06.2015 pobierz brak
25/VIII/2015 Dotyczy 02.06.2015 pobierz brak
24/VIII/2015 Dotyczy 02.06.2015 pobierz brak
22/VIII/2015 Dotyczy 02.06.2015 pobierz brak
21/VIII/2015 Dotyczy 05.05.2015 pobierz pobierz
20/VIII/2015 Dotyczy 05.05.2015 pobierz brak
19/VIII/2015 Dotyczy 07.04.2015 pobierz brak
18/VIII/2015 Dotyczy 07.04.2015 pobierz brak
17/VIII/2015 Dotyczy 31.03.2015 pobierz brak
16/VIII/2015 Dotyczy 31.03.2015 pobierz brak
15/VIII/2015 Dotyczy 03.03.2015 pobierz brak
14/VIII/2015 Dotyczy 03.03.2015 pobierz brak
13/VIII/2015 Dotyczy 10.02.2015 pobierz brak
12/VIII/2015 Dotyczy 10.02.2015 pobierz brak
11/VIII/2015 Dotyczy 10.02.2015 pobierz brak
10/VIII/2015 Dotyczy 10.02.2015 pobierz brak
09/VIII/2015 Dotyczy 10.02.2015 pobierz brak
08/VIII/2015 Dotyczy 10.02.2015 pobierz brak
07/VIII/2015 Dotyczy 13.01.2015 pobierz brak
06/VIII/2015 Dotyczy 13.01.2015 pobierz brak

Uchwały 2014

Nr Dotyczy Data uchw.pdf *Załącznik
05/VIII/2014 Dotyczy 02.12.2014 pobierz brak
04/VIII/2014 Dotyczy 02.12.2014 pobierz brak
03/VIII/2014 Dotyczy 02.12.2014 pobierz brak
02/VIII/2014 Dotyczy 04.11.2014 pobierz brak
01/VIII/2014 04.11.2014 pobierz brak