Zapraszamy wszystkie środowiska harcerskie naszej Chorągwi do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Spotykamy się w sobotę 21 września br. pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach.

W tym szczególnym miejscu dla całej społeczności naszej małej ojczyzny, w trakcie uroczystego apelu chcemy oddać cześć bohaterom Powstań Śląskich a następnie w trakcie zajęć programowych chcemy zainaugurować kampanię programową „Cztery Śląskie Skrzydła”. Przygotowujemy dla Was ciekawy program, w którym każde środowisko na pewno znajdzie coś ciekawego.

Ramowy plan zajęć:

godz. 9:00 – Bazylika św. Szczepana i Matki Boskiej Boguckiej w Katowicach – msza w intencji powstańców śląskich; (dla chętnych środowisk)

godz. 10:30 – plac pod Pomnikiem Powstańców Śląskich – uroczysty apel;

godz. 11:30 – 17:00 – zajęcia zlotowe w pionach metodycznych / zespołach instruktorskich
(z przerwą na posiłek):

  • gromady zuchowe – „Zabawy naszych babć i dziadków”;
  • drużyny harcerskie / starszoharcerskie – gra miejska pn. „Powstańcze ślady”;
  • drużyny wędrownicze – „Złap wyczyn za nogi” zajęcia dla środowisk wędrowniczych, organizowane przy współudziale Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach;
  • środowiska seniorskie – „Powstańcze ognisko” – zajęcia na terenie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

godz. 17:30 – 21:00 – koncert okolicznościowy pod tytułem „Harcerska dola” w wykonaniu Harcerskiego Zespołu Artystycznego SŁONECZNI.

ZGŁOSZENIA – środowiska zgłaszają swój udział tylko za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10.09.2019 r. Jednostki zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną zakwalifikowane do udziału w imprezie.

 Zgłoszenia na trasę zuchową: https://link.do/O3DPj
 Zgłoszenia na trasę harcerską i starszoharcerską: https://link.do/I4fkU
 Zgłoszenia na trasę wędrowniczą: https://link.do/hpV41

Uczestników Zlotu obowiązuje uiszczenie dodatkowej zadaniowej składki członkowskiej w kwocie 15,00 zł./osoby.

Płatność za zlot dokonywana jest przez Hufiec za wszystkich uczestników wydarzenia na konto Chorągwi Śląskiej ZHP najpóźniej do 16.09.2019 r.