Terminarz posiedzeń Komisji w roku 2017:

10 i 31 styczeń, 28 luty, 28 marzec, 25 kwiecień, 30 maj, 27 czerwiec, 26 wrzesień, 31 październik, 28 listopad.

KONTAKT
ksi@slaska.zhp.pl

 

Skład Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich:


hm. Aleksandra LECHOCKA – Przewodnicząca – Hufiec Chorzów

hm. Ariana BEJMA – WOŹNICZKA – Hufiec Dąbrowa Górnicza

hm. Irena KOWALICZEK – Hufiec Beskidzki

hm. Marzena MALINA – Hufiec Czechowice Dziedzice

hm. Iwona ORMAN – Hufiec Częstochowa

hm. Anna PIEKARZ –  Chorągiew Śląska

hm. Jolanta WYSOCKA – Hufiec Ziemi Tarnogórskiej

hm. Wojciech FRANK – Hufiec Ruda Śląska

hm. Tomasz HUK – Hufiec Katowice

hm. Marcin JURKOWSKI – Chorągiew Śląska

hm. Tomasz RAWSKI – Hufiec Ziemi Gliwickiej

 

Posiedzenia ChKSI odbywają się w lokalu Komendy Chorągwi ZHP w Katowicach od godziny 16.30, w następujących terminach:

 • w styczniu – drugi i ostatni wtorek miesiąca,
 • w lutym – ostatni wtorek miesiąca,
 • w marcu– ostatni wtorek miesiąca,
 • w kwietniu – ostatni wtorek miesiąca,
 • w maju – ostatni wtorek miesiąca,
 • w czerwcu – ostatni wtorek miesiąca,
 • we wrześniu – ostatni wtorek miesiąca,
 • w październiku – ostatni wtorek miesiąca,
 • w listopadzie– ostatni wtorek miesiąca.

 

Ze względu na rozległy teren działania i właściwe przygotowanie się do pracy, udział w posiedzeniach ChKSI należy zgłaszać mailowo na adres: ksi@slaska.zhp.pl przynajmniej na siedem dni przed planowanym posiedzeniem wraz ze skanem karty próby.

Otwierający próbę: wysyła na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji, na adres ksi@slaska.zhp.pl wniosek o otwarcie próby wraz z jej programem. Oryginał wniosku i 3 kopie karty próby należy przedłożyć na posiedzeniu ChKSI. Wniosek wymaga opinii bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę i Hufcowej lub Międzyhufcowej KSI. Wniosek o otwarcie próby stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Wzór karty próby stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Jakiekolwiek zmiany w programie próby, w trakcie jej trwania oraz przedłużenie terminu zamknięcia dopuszczalne są wyłącznie na pisemny wniosek realizującego próbę, zaakceptowany przez opiekuna i za pisemną zgodą ChKSI po dostarczeniu kopii karty z aktualnymi potwierdzeniami zrealizowanych zadań, określającą stopień realizacji próby. Realizacja zmienionego zadania może nastąpić po jego akceptacji po ChKSI.

Potrzebne pliki

STAN UPRAWNIEŃ HUFCOWYCH KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH DO PROWADZENIA PRÓB PODHARCMISTRZOWSKICH:

Do 30 grudnia 2019 roku uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich posiadają komisje z hufców:

 • Beskidzkiego
 • Chorzów
 • Częstochowa
 • Dąbrowa Górnicza
 • Jaworzno
 • Ziemi Gliwickiej
 • Ziemi Rybnickiej
 • Czechowice Dziedzice

Do 30 grudnia 2018 roku uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich posiadają komisje z hufców:

 • Ruda Śląska
 • Bytom
 • Siemianowice Śląskie
 • Zabrze
 • Ziemi Cieszyńskiej

Do 30 grudnia 2017 roku uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich posiadają komisje z hufców:

 • Sosnowiec
 • Katowice
 • Ziemi Wodzisławskiej
 • Ziemi Tyskiej

Komisje, które nie posiadają uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich:

 • Jastrzębie Zdrój
 • Kłobuck
 • Węgierska Górka
 • Ziemi Będzińskiej
 • Czerwionka Leszczyny
 • Chrzanów
 • Lubliniec
 • Mysłowice
 • Piekary Śląskiej
 • Rydułtowy
 • Ziemi Mikołowskiej
 • Ziemi Myszkowskiej
 • Ziemi Raciborskiej
 • Ziemi Tarnogórskiej
 • Ziemi Zawierciańskiej
 • Żory
 • Żywiec