Wszystko będzie dobrze! Harcerski cover :)

Piosenka „Wszystko będzie dobrze” w wykonaniu śląskich harcerzy i harcerek!
Stopniowo powracamy do harcerskiej działalności. Zobaczcie, co są w stanie zrobić członkowie naszej chorągwi zupełnie zdalnie!
Wyrażając wdzięczność personelowi medycznemu za walkę w czasie pandemii koronawirusa zuchy, harcerze i wędrownicy przygotowali kwiat niezapominajki jako symbol inicjatywy społeczno-edukacyjnej Związku Harcerstwa Polskiego. Ideą akcji jest publiczne wyrażenie SZACUNKU, WDZIĘCZNOŚCI i PAMIĘCI pracownikom placówek ochrony zdrowia za ich trudną i niebezpieczną pracę.
Piosenka „Wszystko będzie dobrze” wykonana przez 11 Artystyczną Drużynę Harcerską “Polana” z Hufca ZHP Katowice stworzona została całkowicie zdalnie. Posłuchajcie harcerskiego wykonania utworu!

KSIĘGA DOBRYCH UCZYNKÓW

We wtorek 19 maja przypada niezwykłe święto, to Dzień Dobrych Uczynków. Doskonale wiemy, że zuchy pamiętają o dobrych uczynkach na co dzień ponieważ „Wszystkim jest z zuchem dobrze”. Dlatego też nie sprawi im trudu wykonanie tego zadania w tym wyjątkowym dniu. Sprawiając dobre uczynki pamiętajmy, że powinny być bezinteresowne, poprawiające humor i samopoczucie, skierowane nie tylko do innych osób, ale też zwierząt czy naszego środowiska.

Zbiórka szczepowych

Komendantki, Komendanci Szczepów!
W końcu 2018 roku GK ZHP przyjęła do realizacji w całej naszej Organizacji „Program Wsparcia Szczepów”, wykonując tym samym zalecenie Zjazdu ZHP. Uznano, że szczepy wymagają szczególnego wsparcia oraz doprecyzowania ich pozycji w strukturze ZHP.

Zachęcamy do zgłoszeń na zbiórkę szczepowych, która odbędzie się w trybie zdalnym w poniedziałek 18.05.2020 w godz. 18.00-20.00 w ramach aplikacji Teams.

W ramach spotkania chcielibyśmy poruszyć następujące tematy:
– zapoznanie z treścią Programu Wsparcia Szczepów,
– określenie potrzeb szczepów i ich Komendantów/ Komend,
– wymiana doświadczeń w zakresie umocowania szczepów w strukturze poszczególnych hufców i wsparcia z poziomu hufca.

Link skrócony do zgłoszeń: https://tiny.pl/7t84m

Obraz może zawierać: 2 osoby, tekst