Wierna Pioseneczko Śląska

Wierna Pioseneczko Śląska to widowisko historyczne, które ma upamiętnić stulecie wybuchu III Powstania Śląskiego. Wydarzenie odbędzie się 19.06.2021 o godzinie 18.00 w Pałacu Młodzieży w Katowicach, a wystąpią Słoneczni oraz Orkiestra KWK Wujek.

Wejściówki można odbierać w Komendzie Chorągwi Śląskiej oraz w CIM.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Województwa Śląskiego oraz jest współfinansowane ze środków Miasta Katowice.

Rozpoczynamy głosowanie na Bohatera Chorągwi Śląskiej ZHP

Rozpoczynamy głosowanie na Bohatera Chorągwi Śląskiej ZHP, które odbywać się będzie według poniższych zasad:

➡️prawo do głosowania na bohatera Chorągwi Śląskiej mają wszyscy instruktorzy (również osoby pełniące funkcje instruktorskie), będący członkami Chorągwi Śląskiej ZHP, a dysponujący adresem mailowym w domenie ZHP;

➡️głosowanie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego;

➡️każda uprawniona do głosowania osoba ma prawo głosować tylko raz (formularz nie pozwala na ponowne głosowanie z tego samego adresu mailowego), przyznając punkty maksymalnie trzem kandydaturom według zasady: 3 pkt. / 2 pkt. / 1 pkt. za wybraną uważa się kandydaturę, która uzyska największą liczbę głosów;

Formularz jest dostępny TUTAJ i będzie aktywny do 15 czerwca 2021

Z wielkim żalem informujemy, że na wieczną warte odeszła Druhna Ewa Fent, która od wielu lat swoją działalność związała z Hufcem ZHP Ziemi Tarnogórskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 2 czerwca o godzinie 11:00 w Kościele p.w. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Tarnowskich Górach.

Najbliższym druhny Ewy w imieniu społeczność Chorągwi Śląskiej ZHP składamy wyrazy współczucia.

Nie od dziś wiadomo, że nieodłącznym elementem naszej działalności jest las, a w ostatnim czasie komendantka naszej Chorągwi – hm. Anna Peterko oraz hm. Andrzej Lichota wraz z Naczelnikiem ZHP – hm. Grzegorzem Woźniakiem spotkali się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych panem Józefem Kubicą.

Podczas spotkania nie zabrakło podziękowań za dotychczasową współpracę, a także rozmów o zbliżającej się Harcerskiej Akcji Letniej.