CEL:

Rozwój namiestnictw zuchowych w hufcach oraz wspieranie namiestników

Skład Referatu Zuchowego Chorągwi Śląskiej ZHP powołany rozkazem Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP L2/2019 z dn. 8.02.2019 r.

  • hm. Ewa Miękina – kierownik Referatu
  • hm. Joanna Rusinowska – członkini Referatu
  • hm. Anna Łebzuch – członkini Referatu
  • hm. Marek Łebzuch – członek Referatu
  • hm. Ewelina Michoń – członkini Referatu
  • hm. Elżbieta Noga – członkini Referatu
  • phm. Angelika Witkowska – członkini Referatu
  • phm. Sylwia Potępa – członkini Referatu
  • phm. Jakub Pucelik – członek Referatu
  • pwd. Artur Pawlik – członek Referatu
facebook_ikona
REFERAT ZUCHOWY