CEL:

Rozwój namiestnictw zuchowych w hufcach oraz wspieranie namiestników

Skład Referatu Zuchowego Chorągwi Śląskiej ZHP powołany rozkazem Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP L1/2021 z dn. 31.01.2021 r.

  • hm. Ewa Miękina – kierowniczka Referatu
  • hm. Joanna Rusinowska – członkini Referatu
  • hm. Anna Łebzuch – członkini Referatu
  • hm. Marek Łebzuch – członek Referatu
  • hm. Ewelina Michoń – członkini Referatu
  • phm. Angelika Witkowska – członkini Referatu
  • phm. Karolina Nowak – członkini Referatu
  • phm. Jakub Pucelik – członek Referatu
  • pwd. Artur Pawlik – członek Referatu
facebook_ikona
REFERAT ZUCHOWY